Tkanka tłuszczowa

Densytometria tkanki mięśniowej i tłuszczowej 


Ultradźwięki 
...podłużne lub poprzeczne o częstotliwości od 1 MHz do 3 MHz. Zjawiska zachodzące w tkankach poddanych sonoterapii są bardzo różne. Oddziaływanie mechaniczne ultradźwięków...


Otyłość - ...potrzeby i możliwości adaptacyjne. Za otyłość uważa się (med. stwierdza) jeżeli tkanka tłuszczowa stanowi więcej niż 20% całkowitej masy ciała u mężczyzn i 25% u kobiet. Nie tylko...


Tkanka łączna Tkanka łączna - jedna z podstawowych tkanek zwierzęcych, jest charakterystyczna dla zwierząt przechodzących dwie fazy gastrulacji i powstaje z mezodermy. Komórki tkanki łącznej wytwarzają dużą ilość substancji międzykomórkowej, która wypełnia...