Udo

RTG kości udowej AP (1 ujęcie) 
...RTG kości udowej AP (1 ujęcie)...


Densytometria kręgosłupa i szyjki kości udowej 
...Badanie Densytometria kręgosłupa i szyjki kości udowej...


RTG kości udowej AP + profil (2 ujęcia) 
...RTG kości udowej AP + profil  (2 ujęcia)...


Densytometria szyjki kości udowej 
...Badanie Densytometria szyjki kości udowej...