Zawał serca

Obturacyjny bezdech senny (OBS) 
...których należy zaliczyć: nadciśnienie tętnicze i jego możliwe konsekwencje- zawał serca i udar mózgu. zaburzenia hormonalne nieprawidłową kontrolę cukrzycy senność w ciągu...


Zakrzepowe zapalenie żył w nogach - ...przyczyniają się do spowolnienia przepływu krwi, są przede wszystkim: - przebyty zawał serca lub udar mózgu, - długotrwałe unieruchomienie, np. po złamaniach kończyny dolnej...


Obturacyjny bezdech senny (OBS) - ...których należy zaliczyć: nadciśnienie tętnicze i jego możliwe konsekwencje- zawał serca i udar mózgu. zaburzenia hormonalne nieprawidłową kontrolę cukrzycy senność w ciągu...


Echo serca 
...serca (echokardiografia) jest badaniem, w którym uzyskuje się obrazy ruchomych struktur serca (komór, zastawek, przedsionków, dużych naczyń)poprzez zastosowanie...