Tagi

Ciekły azot

Krioterapia miejscowa (środek chłodzący - ciekły azot) - Krioterapia


Wścieklizna -


Krioterapia
...schłodzeniu obszaru, które jest poddane zabiegowi. Rezultatem użycia ciekłego azotu, który u wylotu dyszy ma temperaturę od – 150° do – 180° C, jest obniżenie...


Przyczyny alergii - ...na skutek wysokiego stężenia w powietrzu związków siarki i azotu, które drażniąbłonę śluzową i osłabiają system immunologiczny. Badania...


Alergia i uczulenie na pyłki na wakacjach - ...Dzieje się tak na skutek wysokiego stężenia w powietrzu związków siarki i azotu, które drażnią błonę śluzową i osłabiają system immunologiczny. Najczęściej...


Zespół wątrobowo-płucny - ...Za przyczynę rozszerzenia naczyń płucnych uważa się wzmożone wydzielanie tlenku azotu przez komórki ich śródbłonka. Mechanizm nasilający ten efekt nie jest...


Mocznik - ...2NH3 → CO(NH2)2 + H2O Jest to końcowy produkt przemiany białek i innych związków azotowych w organizmie. Jest wydalany z moczem, a w niewielkich ilościach z...


Alkaloidy - ...odznaczające się dwiema zasadniczymi cechami: mają w cząsteczce atom (lub atomy) azotu nadający im charakter zasadowy i wykazują silne działanie na organizmy ludzkie i zwierzęce...


Światłowstręt -


Ślinotok -


Szczepionki DNA -


Szczepionka -


powrót