Tagi

Krioterapia

Krioterapia
Krioterapia, czyli leczenie zimnem, polega na miejscowym schłodzeniu obszaru, które jest poddane zabiegowi. Rezultatem użycia ciekłego azotu, który u wylotu dyszy ma temperaturę od – 150° do – 180° C,...


Krioterapia miejscowa (środek chłodzący - ciekły azot) - Krioterapia


Kłykciny kończyste -


powrót