Tagi

Napletek

Wymaz napletek - Badania bakteriologiczne - Wymaz napletek


Zabiegi urologiczne
...zażołędnego. Za stulejkę uważa się również sytuację, w której napletek pozwala się odprowadzić do rowka zażołędnego, lecz w trakcie wzwodu powoduje ucisk i ból...


powrót

<