Wlewka dopęcherzowa Ialuril Prefill

Dopęcherzowe wlewki kwasu hialuronowego i siarczanu chondroityny (preparat ialuril Prefill (R))

W przebiegu przewlekłych schorzeń pęcherza moczowego dochodzi do zaburzenia ochronnej warstwy glikozaminoglikanów i uszkodzenia nabłonka urotelialnego wyściełającego pęcherz moczowy. Proces ten prowadzi do zwiększenia ryzyka zakażeń układu moczowego oraz wystąpienia uciążliwych objawów, takich jak częstomocz, parcia naglące, krwiomocz, bóle podbrzusza, czy nietrzymanie moczu.

U wybranych pacjentów, w razie braku lub niepełnej skuteczności farmakoterapii doustnej, atrakcyjną formą leczenia jest odbudowa warstwy glikozaminoglikanów i rekonstytucja nabłonka urotelialnego poprzez dopęcherzowe podanie sterylnego roztworu kwasu hialuronowego z siarczanem chondroityny.

Badania naukowe potwierdzają skuteczność terapii w zakresie znacznej redukcji nasilenia objawów chorobowych oraz redukcji częstości nawrotów infekcji układu moczowego.

Klasycznymi wskazaniami do terapii wlewkami dopęcherzowymi są:

  • nawrotowe zakażenia układu moczowego
  • śródmiąższowe zapalenie pęcherza moczowego / zespół bolesnego pęcherza moczowego
  • popromienne zapalenie pęcherza moczowego.

Przebieg terapii:

Terapia obejmuje podanie dopęcherzowo roztworu kwasu hialuronowego i siarczanu chondroityny (preparat ialuril Prefill (R)). Klasyczny cykl leczenia obejmuje cztery cotygodniowe wlewy w pierwszym miesiącu terapii, następnie dwa wlewy co 2 tygodnie w drugim miesiącu oraz comiesięczne dawki przypominające w kolejnych miesiącach leczenia.

Efekt leczenia najwcześniej można ocenić po pierwszych czterech wlewkach. W razie uzyskania pomyślnej odpowiedzi terapeutycznej, minimalny zalecany schemat leczenia obejmuje 10 wlewek według powyższego schematu. Zabieg podania leku jest bezbolesny, wiąże się z niewielkim dyskomfortem.      

Lekarze wykonujący:

Cena*

500 PLN

Przygotowanie:

W ramach przygotowania do podania wlewki pacjent powinien ograniczyć przyjmowanie płynów na 2-3 godziny, aby ograniczyć produkcję moczu oraz bezpośrednio przed wlewką oddać mocz, aby pęcherz moczowy był pusty.

Po dezynfekcji i znieczuleniu okolicy ujścia cewki moczowej urolog wprowadza do pęcherza moczowego cienki cewnik (średnicy około 3 mm), przez który następnie podawany jest lek. Natychmiast po podaniu usuwa się cewnik z pęcherza moczowego. Ważne jest aby po podaniu leku zmieniać pozycje ciała oraz odpowiednio długo utrzymać lek w pęcherzu moczowym, to znaczy powstrzymać się od oddawania moczu. Procedura podania leku jest bezpieczna i nie wiąże się z istotnym ryzykiem powikłań. Część pacjentów obserwuje dyskomfort w cewce moczowej, krwiomocz, częstsze oddawanie moczu po wlewce. Objawy mają przy tym charakter samoograniczający i typowo ustępują w ciągu kilku godzin.

Dodatkowe informacje:

Przed rozpoczęciem leczenia niezbędna jest jednorazowa konsultacja celem szczegółowej oceny charakteru choroby i dotychczasowego przebiegu leczenia, ustalenia możliwych opcji terapeutycznych oraz wskazań i możliwości zastosowania terapii dopęcherzowej.

Tagi:

badania urologiczne, lekarz urolog, lekarz urolog, drogi moczowe, pęcherz moczowy

* Cena usługi i godziny przyjęć mogą ulec zmianie. Zamieszczony w serwisie cennik nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.