Gastrolog - karta lekarza

Mirosław Jarosz lekarz gastrolog gastroenterolog Warszawa
Umów wizytę telefonicznie Umów wizytę online

prof. dr hab. n. med.
Mirosław Jarosz

Główne kierunki badań naukowych:

 • Epidemiologia
 • Etiopatogeneza
 • Diagnostyka i leczenie żywieniowozależnych chorób przewodu pokarmowego (zwłaszcza nowotworów złośliwych i otyłości)
 • Badania interakcji pomiędzy żywnością, suplementami diety a lekami
 • Wpływ leczenia żywieniowego na skuteczność leczenia chorych w szpitalach

Wykształcenie:

 • Ukończył studia medyczne na II Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie.
 • Stopień naukowy doktora (1991) i doktora habilitowanego (1998) na obecnym Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.
 • Tytuł profesora w roku 2004.
 • W latach 1991–1996 pobyty naukowe w renomowanych uniwersyteckich ośrodkach gastroenterologicznych we Francji (Renns, Tuluza, Bordeaux, Marsylia).

Doświadczenie:

 • Od 1985 r. do 2019 praca w Klinice Chorób Metabolicznych i Gastroenterologii Instytutu Żywności i Żywienia, Oddział Gastroenterologii Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego.
 • w latach 2004-2019 pełnił funkcje kierownika Kliniki Chorób Metabolicznych i Gastroenterologii IŻŻ i ordynatora Oddziału Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego.
 • Międzynarodowy ekspert w dziedzinie żywienia i leczenia chorób przewodu pokarmowego.
 • Lider National Information Focal Point for Nutrition and Physical Activity for Poland.
 • Przedstawiciel Polski ds. żywienia w WHO i pracach Grupy Roboczej Wysokiego Szczebla ds. odżywiania, aktywności fizycznej i otyłości KE.
 • Ekspert ds. żywieniowych do współpracy z forum doradczym EFSA.
 • Od 2007 r. jest członkiem Komitetu Nauki o Żywieniu Człowieka PAN.
 • Od wielu lat jest wiceprzewodniczącym Grupy Roboczej ds. Helicobacter pylori PTGE.

Dodatkowe umiejętności:

 • Za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ochrony zdrowia uhonorowany przez Ministra Zdrowia nagrodą I stopnia (2000).
 • Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (2005) i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2010).

Publikacje:

 • Autor lub współautor ponad 300 publikacji naukowych oraz redaktor lub współredaktor około 40 monografii.
 • Od roku 2002 redaktor naczelny czasopisma naukowego „Żywienie Człowieka i Metabolizm”.
 • Od 2003 r. redaktor naukowy serii poradników żywieniowych (ponad 20) dla pacjentów i lekarzy, publikowanych przez Wydawnictwo Lekarskie PZWL pod wspól­nym tytułem „Instytut Żywności i Żywienia zaleca”.

Cena wizyty: *

Cena wizyty - 420 PLN

Dni i godziny przyjęć*

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota
od 16:00
do 20:00
od 16:00
do 20:00

powrót

* Cena usługi i godziny przyjęć mogą ulec zmianie. Zamieszczony w serwisie cennik nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Pozostali lekarze gastrolodzy

<