Proktolog - karta lekarza

Marek Stańczyk Lekarz specjalista chirurg ogólny, chirurg onkolog, proktolog Warszawa

Chirurg ogólny, Chirurg onkolog, Proktolog,

Umów wizytę telefonicznie Umów wizytę online

dr hab. n. med.
Marek Stańczyk

cena wizyty (PLN):*

Cena wizyty - 250 PLN

dni i godziny przyjęć


Zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób:

Gruczołów dokrewnych:

 • Tarczyca
 • Nadnercza

Piersi

Przewodu pokarmowego:

 • Drogi żółciowe
 • Jelito cienkie
 • Jelito grube
 • Odbytnica i odbyt
 • Pęcherzyk żółciowy
 • Żołądek

Żylaki kończyn dolnych

Wykonywane zabiegi:

 • W obrębie przewodu pokarmowego: wycięcie żołądka z powodu nowotworów, wycięcie jelita cienkiego, grubego i odbytnicy z powodu nowotworów, wycięcie pęcherzyka żółciowego ( laparoskopowo ).
 • Naprawa przepuklin brzusznych z wszczepieniem siatki i bez.
 • Operacje wycięcia tarczycy i nadnerczy ( laparoskopowo ).
 • Operacje piersi z powodu guzów łagodnych i raka.
 • Operacje żylaków kończyn dolnych.

Wykształcenie:

 • 1997r. - dyplom lekarza, dyplom ukończenia I Wydziału Akademii Medycznej w Warszawie.
 • 1998r. - uzyskanie stałego prawa wykonywania zawodu lekarza.
 • 2000r. - uzyskanie tytułu chirurga ( I stopień specjalizacji ).
 • 2004r. - stopień doktora nauk medycznych nadany uchwałą Rady Naukowej Wojskowego Instytutu Medycznego za rozprawę doktorską pt.: „Badanie mechanizmu powstawania nacieków z  komórek jednojądrowych krwi w przerzutach doświadczalnego gruczolakoraka jelita grubego CC531 w wątrobie testem adherencji in vitro”. Promotor: Prof. dr hab. n. med. Waldemar Olszewski.
 • 2005r. - uzyskanie tytułu lekarza specjalisty w zakresie chirurgii ogólnej.
 • 2009r. - uzyskanie tytułu lekarza specjalisty w zakresie chirurgii onkologicznej.
 • 2015r. – stopień doktora habilitowanego nauk medycznych z zakresu medycyny w specjalności chirurgii nadany uchwałą rady Naukowej Wojskowego Instytutu Medycznego za osiągnięcie naukowe pt.: „Immunologiczna odpowiedź na nowotwór i rola układu chłonnego w tworzeniu przerzutów w aspekcie zastosowania nowych metod diagnostyki i leczenia”.

Doświadczenie:

 • W latach 1997 – 1998  staż podyplomowy w Centralnym Szpitalu Klinicznym Wojskowej Akademii Medycznej w Warszawie. Następnie praca w II Klinice Chirurgii, gdzie w latach 1998 - 2000 uzyskał tytuł chirurga ( I stopień specjalizacji ). Od 1999 roku łączył pracę kliniczną z pracą naukową o charakterze doświadczalnym w Zakładzie Chirurgii Transplantacyjnej Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk ( IMDiK PAN ). W lutym 2004 roku po obronie rozprawy pt. „Badanie mechanizmu powstawania nacieków z komórek jednojądrowych krwi w przerzutach doświadczalnego gruczolakoraka jelita grubego CC531 w wątrobie testem adherencji in vitro.”, decyzją Rady Naukowej Wojskowego Instytutu Medycznego ( WIM ) w Warszawie uzyskał stopień doktora nauk medycznych.
 • W maju 2004 roku otrzymał stypendium Japan Society for Promotion of Science
  i odbył trzymiesięczny staż naukowy i kliniczny w Tokyo Women's Medical University Daini Hospital oraz w Tokyo Cancer Institute.
 • W 2005 roku, pracując w Oddziale Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Naczyniowej WIM uzyskał tytuł Specjalisty Chirurgii Ogólnej.
 • W 2009 roku pracując w tym samym zespole uzyskał tytuł Specjalisty Chirurgii Onkologicznej.
 • W 2009 roku wygrał konkurs na stanowisko ordynatora Oddziału Chirurgii Ogólnej
  i Onkologicznej Szpitala Wolskiego, przeprowadzony przez Mazowiecką Izbę Lekarską. Od 2010 roku do chwili obecnej kieruje tym Oddziałem.
 • W 2015 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk medycznych z zakresu medycyny w specjalności chirurgia nadany uchwałą rady Naukowej Wojskowego Instytutu Medycznego za osiągnięcie naukowe pt.: „Immunologiczna odpowiedź na nowotwór i rola układu chłonnego w tworzeniu przerzutów w aspekcie zastosowania nowych metod diagnostyki i leczenia”.

Dodatkowe umiejętności:

 • Ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Szpitala Wolskiego im. A. Gostyńskiej w Warszawie.
 • Konsultant Chirurg w Szpitalu Ginekologiczno - Położniczym im. Św. Zofii w Warszawie – Centrum Medyczne „Żelazna”.
 • Konsultant Chirurg w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie.
 • Konsultant Chirurg w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie.

Znajomość języków obcych:

 • Język angielski

Dni i godziny przyjęć*

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota
od 15:30
do 18:00

powrót

* Cena usługi i godziny przyjęć mogą ulec zmianie. Zamieszczony w serwisie cennik nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Pozostali lekarze proktolodzy