Chirurg ogólny - karta lekarza

Marek Stańczyk

Chirurg ogólny, Chirurg onkolog, Proktolog,

Umów wizytę telefonicznie Umów wizytę online

dr hab. n. med.
Marek Stańczyk

cena wizyty (PLN):*

Cena wizyty - 165 PLN
Kwalifikacja do zabiegu – 100 PLN

dni i godziny przyjęć


Zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób:

Gruczołów dokrewnych:

 • Tarczyca
 • Nadnercza

Piersi

Przewodu pokarmowego:

 • Drogi żółciowe
 • Jelito cienkie
 • Jelito grube
 • Odbytnica i odbyt
 • Pęcherzyk żółciowy
 • Żołądek

Żylaki kończyn dolnych

Wykonywane zabiegi:

 • W obrębie przewodu pokarmowego: wycięcie żołądka z powodu nowotworów, wycięcie jelita cienkiego, grubego i odbytnicy z powodu nowotworów, wycięcie pęcherzyka żółciowego ( laparoskopowo ).
 • Naprawa przepuklin brzusznych z wszczepieniem siatki i bez.
 • Operacje wycięcia tarczycy i nadnerczy ( laparoskopowo ).
 • Operacje piersi z powodu guzów łagodnych i raka.
 • Operacje żylaków kończyn dolnych.

Wykształcenie:

 • 1997r. - dyplom lekarza, dyplom ukończenia I Wydziału Akademii Medycznej w Warszawie.
 • 1998r. - uzyskanie stałego prawa wykonywania zawodu lekarza.
 • 2000r. - uzyskanie tytułu chirurga ( I stopień specjalizacji ).
 • 2004r. - stopień doktora nauk medycznych nadany uchwałą Rady Naukowej Wojskowego Instytutu Medycznego za rozprawę doktorską pt.: „Badanie mechanizmu powstawania nacieków z  komórek jednojądrowych krwi w przerzutach doświadczalnego gruczolakoraka jelita grubego CC531 w wątrobie testem adherencji in vitro”. Promotor: Prof. dr hab. n. med. Waldemar Olszewski.
 • 2005r. - uzyskanie tytułu lekarza specjalisty w zakresie chirurgii ogólnej.
 • 2009r. - uzyskanie tytułu lekarza specjalisty w zakresie chirurgii onkologicznej.
 • 2015r. – stopień doktora habilitowanego nauk medycznych z zakresu medycyny w specjalności chirurgii nadany uchwałą rady Naukowej Wojskowego Instytutu Medycznego za osiągnięcie naukowe pt.: „Immunologiczna odpowiedź na nowotwór i rola układu chłonnego w tworzeniu przerzutów w aspekcie zastosowania nowych metod diagnostyki i leczenia”.

Doświadczenie:

 • W latach 1997 – 1998  staż podyplomowy w Centralnym Szpitalu Klinicznym Wojskowej Akademii Medycznej w Warszawie. Następnie praca w II Klinice Chirurgii, gdzie w latach 1998 - 2000 uzyskał tytuł chirurga ( I stopień specjalizacji ). Od 1999 roku łączył pracę kliniczną z pracą naukową o charakterze doświadczalnym w Zakładzie Chirurgii Transplantacyjnej Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk ( IMDiK PAN ). W lutym 2004 roku po obronie rozprawy pt. „Badanie mechanizmu powstawania nacieków z komórek jednojądrowych krwi w przerzutach doświadczalnego gruczolakoraka jelita grubego CC531 w wątrobie testem adherencji in vitro.”, decyzją Rady Naukowej Wojskowego Instytutu Medycznego ( WIM ) w Warszawie uzyskał stopień doktora nauk medycznych.
 • W maju 2004 roku otrzymał stypendium Japan Society for Promotion of Science
  i odbył trzymiesięczny staż naukowy i kliniczny w Tokyo Women's Medical University Daini Hospital oraz w Tokyo Cancer Institute.
 • W 2005 roku, pracując w Oddziale Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Naczyniowej WIM uzyskał tytuł Specjalisty Chirurgii Ogólnej.
 • W 2009 roku pracując w tym samym zespole uzyskał tytuł Specjalisty Chirurgii Onkologicznej.
 • W 2009 roku wygrał konkurs na stanowisko ordynatora Oddziału Chirurgii Ogólnej
  i Onkologicznej Szpitala Wolskiego, przeprowadzony przez Mazowiecką Izbę Lekarską. Od 2010 roku do chwili obecnej kieruje tym Oddziałem.
 • W 2015 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk medycznych z zakresu medycyny w specjalności chirurgia nadany uchwałą rady Naukowej Wojskowego Instytutu Medycznego za osiągnięcie naukowe pt.: „Immunologiczna odpowiedź na nowotwór i rola układu chłonnego w tworzeniu przerzutów w aspekcie zastosowania nowych metod diagnostyki i leczenia”.

Dodatkowe umiejętności:

 • Ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Szpitala Wolskiego im. A. Gostyńskiej w Warszawie.
 • Konsultant Chirurg w Szpitalu Ginekologiczno - Położniczym im. Św. Zofii w Warszawie – Centrum Medyczne „Żelazna”.
 • Konsultant Chirurg w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie.
 • Konsultant Chirurg w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie.

Znajomość języków obcych:

 • Język angielski

Dni i godziny przyjęć*

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota
od 15:30
do 18:00

powrót

* Cena usługi i godziny przyjęć mogą ulec zmianie. Zamieszczony w serwisie cennik nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Pozostali lekarze chirurdzy ogólni