Słownik medyczny

Angiologia

Angiologia (z grec. ἀγγεῖον "angeion" - "naczynie") - nauka o układzie naczyniowym i limfatycznym oraz ich chorobach. Jest podspecjalnością interny.

powrót