Słownik medyczny

Albuminy

Albuminy - Podobnie jak globuliny, są to białka proste (proteiny), występujące w świecie zwierzęcym i roślinnym, np. w mleku, białku jaja kurzego, surowicy krwi.

Albuminy są rozpuszczalne w wodzie, trudno wysalają się, zwykle nie zawierają glicyny (najprostszy przedstawiciel aminokwasów), charakteryzują się znaczną zawartością siarki.

Albumina białka jaja kurzego jest zbudowana z aminokwasów: kwasu glutaminowego i asparaginowego, lizyny, proliny, argininy, tyrozyny, histydyny, cystyny i tryptofanu. W roślinach albuminy występują w mniejszych ilościach, głównie w nasionach rącznika.

Do albumin zalicza się wiele enzymów i niektóre hormony przysadki mózgowej. Albumina osocza krwi jest głównym (pod względem ilościowym) składnikiem białkowym krwi, a jej rola polega na utrzymaniu właściwego ciśnienia osmotycznego krwi oraz na przenoszeniu wielu substancji drogą naczyń.

powrót