Słownik medyczny

Alkaloidy

Alkaloidy - Substancje (związki chemiczne) pochodzenia roślinnego o skomplikowanych strukturach, odznaczające się dwiema zasadniczymi cechami: mają w cząsteczce atom (lub atomy) azotu nadający im charakter zasadowy i wykazują silne działanie na organizmy ludzkie i zwierzęce (aktywność farmakologiczną).

Alkaloidy łatwo łączą się z - występującymi w soku komórkowym - kwasami organicznymi i tworzą sole rozpuszczalne w środowisku wodnym. Większość alkaloidów należy do różnych grup związków heterocyklicznych.

Klasyfikuje się je albo na podstawie pochodzenia, np. alkaloid tojadu, alkaloid opium albo na podstawie budowy chemicznej.

Znanych jest ponad 2000 alkaloidów. Są to ciała stałe lub ciecze, o gorzkim smaku, w większości bardzo trujące.

Powiązane podstrony

Alkaloidy - Alkaloidy - Substancje (związki chemiczne) pochodzenia roślinnego o skomplikowanych strukturach, odznaczające się dwiema zasadniczymi cechami: mają w cząsteczce atom (lub atomy) azotu nadający im charakter zasadowy i wykazują silne działanie...


powrót