Słownik medyczny

Adenowirusy

Adenowirusy zostały w 1953 wykryte w tkance migdałków (tkance adenoidalnej), stąd ich nazwa. Choroby wywoływane przez adenowirusy dotyczą głównie oczu i układu oddechowego:

  • * Zakażenia dróg oddechowych u dzieci - są one często bezobjawowe, zwłaszcza w przypadku adenowirusa 2. Istnieje tutaj zależność od wieku: małe dzieci wykazują zwykle nieżyt nosa, zaś starsze - zapalenie gardła
  • * Zakażenie oddechowe u rekrutów - występuje w dużych zbiorowiskach ludzkich, np. w koszarach, stąd nazwa
  • * Oko stoczniowca - jest to choroba oczu przenoszona za pomocą niesterylnych narzędzi medycznych
  • * Choroby jelit - występują u niemowląt - może to być zapalenia jelit lub wgłobienie jelit
  • * Ostre zapalenia pęcherza moczowego - występują u niemowląt
  • * Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych - także u niemowląt

Powiązane podstrony

Adenowirusy - Adenowirusy zostały w 1953 wykryte w tkance migdałków (tkance adenoidalnej), stąd ich nazwa. Choroby wywoływane przez Adenowirusy dotyczą głównie oczu i układu oddechowego: * Zakażenia dróg oddechowych u dzieci -...


Kał - antygen rotawirusów adenowirusów - Mikrobiologia
Badanie Kał - antygen rotawirusów, adenowirusów Badania laboratoryjne można wykonywać: od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00 do 17:30, w soboty 08:00-11:30.


Przeciwciała dla adenowirusów IgM - Testy
Test Przeciwciała dla adenowirusów IgM Badania laboratoryjne można wykonywać: od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00 do 17:30, w soboty 08:00-11:30.


Przeciwciała dla adenowirusów IgG - Testy
Przeciwciała dla adenowirusów IgG Badania laboratoryjne można wykonywać: od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00 do 17:30, w soboty 08:00-11:30.


powrót