Słownik medyczny

Atopia

Atopia - (termin wprowadzony przez Coca i Cookea w 1923 r.) genetycznie uwarunkowana reakcja, polegająca na nieprawidłowej odpowiedzi immunologicznej na małe dawki antygenów, w wyniku której dochodzi do nadmiernego wytwarzania przeciwciał IgE skierowanych głównie przeciwko tym alergenom. Osoby z atopią reagują w sposób chorobowy na styczność z pospolitymi substancjami otaczającego środowiska, nieszkodliwymi dla osób zdrowej populacji.

Cecha ta może ujawnić się pod postacią tzw. chorób atopowych: astmy oskrzelowej, atopowego zapalenia skóry, kataru siennego (gorączki siennej).

Powiązane podstrony

Atopia - Atopia - (termin wprowadzony przez Coca i Cookea w 1923 r.) genetycznie uwarunkowana reakcja, polegająca na nieprawidłowej odpowiedzi immunologicznej na małe dawki antygenów, w wyniku której dochodzi do nadmiernego wytwarzania...


Rak trzonu macicy – skuteczne leczenie -


Atopowe zapalenie skóry -


Astma oskrzelowa - ...�w i inne. Jednym z najsilniejszych czynników ryzyka wystąpienia astmy oskrzelowej jest atopia...


Alergia pokarmowa - ...mechanizmy immunologiczne. Rozwój choroby zależy zarówno od czynników dziedzicznych (atopia), usposabiających do ujawnienia się objawów, jak i od składników pożywienia – głównie...


powrót