Słownik medyczny

Biochemia

Biochemia - nauka o budowie chemicznej organizmów żywych.

powrót