Słownik medyczny

CJD

Choroba Creutzfeldta-Jakoba, CJD - śmiertelna i nieuleczalna choroba ośrodkowego układu nerwowego, wywoływana przez zakaźne cząsteczki białkowe zwane prionami.

Priony uruchamiają cały łańcuch zdarzeń, zachodzących w neuronach, prowadzących do powstania uszkodzeń mózgu. W 1996 roku wykryto nowy wariant choroby, będący wynikiem przeniesienia gąbczastego zwyrodnienia mózgu (zwanego też chorobą szalonych krów) z bydła na człowieka. Występowanie tej postaci choroby jest związane ze spożywaniem pokarmów wołowych skażonych prionami. Częstość występowania nowego wariantu choroby Creutzfeldta-Jakoba nie jest duża i stanowi ok. 1 przypadek rocznie na 1 mln osób. Jak dotąd wykrywano go zwłaszcza u ludzi młodych.

powrót