Słownik medyczny

Chorobowość

liczba chorych na daną chorobę w danym roku na 100 tysięcy osób

powrót