Słownik medyczny

Chemioprewencja

polega na podawaniu osobom zagrożonym rozwojem raka określonych substancji naturalnych i syntetycznych, co do których istnieją przesłanki, że zwalniają proces rozwoju tej choroby

Powiązane podstrony

Chemioprewencja - polega na podawaniu osobom zagrożonym rozwojem raka określonych substancji naturalnych i syntetycznych, co do których istnieją przesłanki, że zwalniają proces rozwoju tej choroby


powrót