Słownik medyczny

Dioksyny

toksyczne związki chemiczne, pochodne oksantrenu

Powiązane podstrony

Dioksyny - Dioksyny - potoczna nazwa grupy organicznych związków chemicznych będących pochodnymi oksantrenu. Składają się one z dwóch pierścieni benzenowych połączonych przez dwa atomy tlenu oraz od jednego do ośmiu atomów chloru...


Dioksyny - toksyczne związki chemiczne, pochodne oksantrenu


Trądzik chlorowy - ...(łac. chloracne) - dermatologiczny zespół chorobowy związany z ekspozycją na dioksyny. Toksyczne działanie polichlorowanych dibenzo-p-dioksyn na skórę polega na hiperkeratozie i...


powrót