Słownik medyczny

Dioksyny

toksyczne związki chemiczne, pochodne oksantrenu

powrót