Słownik medyczny

Erytroblast

Erytroblast (gr. erythros czerwony, blastos zawiązek) to komórka macierzysta czerwonej krwinki krwi, to jest erytrocytu. Erytroblasty licznie występują w narządach krwiotwórczych, które u dorosłych ssaków stanowi szpik kostny.

Tam przechodzą proces dojrzewania, dzieląc się i gromadząc w cytoplazmie hemoglobinę, jednocześnie tracą jądro oraz inne organella komórkowe.

Powiązane podstrony

Erytroblast - Erytroblast (gr. erythros czerwony, blastos zawiązek) to komórka macierzysta czerwonej krwinki krwi, to jest erytrocytu. Erytroblasty licznie występują w narządach krwiotwórczych, które u dorosłych ssaków stanowi szpik kostny. Tam przechodzą...


Szpik kostny - ...się komórki występujące w szpiku: * osteoblasty * osteoklasty * erytroblasty * mielocyty * megakariocyty * komórki...


Retikulocyt - ...- niedojrzała postać krwinki czerwonej, powstała z erytroblastu w procesie erytropoezy. Nie posiada jądra. Z retikulocytu powstaje erytrocyt, dojrzała krwinka czerwona. Liczba...


Erytrocyt - ...się wewnątrz kości w procesie erytropoezy z komórek macierzystych erytrocytów, tzw. erytroblastów z prędkością 14000000 na minutę. Krwinki czerwone tworzą (wraz z osoczem)...


Czerwone ciałko krwi - ...się wewnątrz kości w procesie erytropoezy z komórek macierzystych erytrocytów, tzw. erytroblastów z prędkością 14000000 na minutę. Krwinki czerwone tworzą (wraz z osoczem)...


Krwinka czerwona - ...się wewnątrz kości w procesie erytropoezy z komórek macierzystych erytrocytów, tzw. erytroblastów z prędkością 14000000 na minutę. Krwinki czerwone tworzą (wraz z osoczem)...


powrót