Słownik medyczny

Etanol

alkohol etylowy

Powiązane podstrony

Etanol - alkohol etylowy


Aldehyd octowy - ...chemiczna, która powstaje w wątrobie wskutek przekształcenia etanolu (alkoholu) przez enzym o nazwie dehydrogenaza...


Alkohol etylowy - ...etylowy lub etanol to związek organiczny z grupy alkoholi o wzorze C2H5OH....


Tężec - ...tężca. Namnażając się w miejscu zakażenia produkuje toksyny: tetanospazminę, tetanolizynę i fibrynolizynę. Tetanospazmina jest neurotoksyną atakującą komórki nerwowe. Wiążąc...


Tyroksyna - Tyroksyna, tetrajodotyronina,T4 jest obok trójjodotyroniny, podstawowym hormonem tarczycy. Wyjściowym substratem do produkcji tyroksyny jest aminokwas - tyrozyna. Produkowany i magazynowany przez komórki pęcherzykowe tarczycy. Tyroksyna pobudza procesy utleniania w tkankach,...


T4 - Tyroksyna, tetrajodotyronina, T4 jest obok trójjodotyroniny, podstawowym hormonem tarczycy. Wyjściowym substratem do produkcji tyroksyny jest aminokwas - tyrozyna. Produkowany i magazynowany przez komórki pęcherzykowe tarczycy. Tyroksyna pobudza procesy utleniania w...


powrót

<