Słownik medyczny

Intubacja

Intubacją nazywamy umieszczenie plastikowej rurki długości ok. 25 - 28 cm, zwanej rurką intubacyjną, w tchawicy pacjenta. Procedura jest wprowadzona z pomocą laryngoskopu. Rurka intubacyjna służy do:

* dostarczania pacjentowi mieszaniny gazów usypiających i tlenu podczas znieczulenia ogólnego w czasie operacji.
* prowadzenie sztucznego oddechu z respiratora (maszyny zastępującej płuca) lub z ambu u niektórych pacjentów leżących na oddziałach intensywnej terapii i oddziałach intensywnej opieki pooperacyjnej.
* podania niektórych leków

Powiązane podstrony

Intubacja - Intubacją nazywamy umieszczenie plastikowej rurki długości ok. 25 - 28 cm, zwanej rurką intubacyjną, w tchawicy pacjenta. Procedura jest wprowadzona z pomocą laryngoskopu. Rurka intubacyjna służy do: * dostarczania pacjentowi...


Zapalenie płuc - ...i skóry (przewlekłe zapalenie i rozstrzenie oskrzeli, wziewne podawanie leków, intubacja, wentylacja mechaniczna) * współistnienie innych chorób takich jak: choroby układu...


powrót