Słownik medyczny

Jatrogenny

efekt będący następstwem działalności lekarskiej

powrót