Słownik medyczny

Komórka

Komórka - podstawowa jednostka organizacji życia zdolna do samodzielnego wykonywania wszystkich czynności życiowych, podstawowa jednostka strukturalna i funkcjonalna każdego organizmu żywego. Może stanowić samodzielny organizm lub być elementem składowym organizmu wielokomórkowego.

Powiązane podstrony

Komórka - Komórka - podstawowa jednostka organizacji życia zdolna do samodzielnego wykonywania wszystkich czynności życiowych, podstawowa jednostka strukturalna i funkcjonalna każdego organizmu żywego. Może stanowić samodzielny organizm lub być elementem składowym organizmu...


Komórka jajowa (jajeczko) - Komórka jajowa (jajeczko) - żeńska Komórka rozrodcza. Konizacja (stożkowe wycięcie) szyjki macicy - operacja polegająca na wycięciu fragmentu szyjki macicy w kształcie stożka, wykonywana niekiedy w przypadkach stwierdzenia nieprawidłowych komórek...


Komórki glejowe -


Błona komórkowa -


Cytologia moczu (badanie cytologiczne osadu komórkowego moczu)


Przeciwciała przeciw komórkom mózgowym IgA / IgG / IgM - Autoimmunologia


Przeciwciała przeciw komórkom Leydig'a jąder - Autoimmunologia


Przeciwciała przeciw komórkom okladzinowym żoładka (APCA) - Autoimmunologia


Jajeczko - Komórka jajowa (jajeczko) - żeńska Komórka rozrodcza. Konizacja (stożkowe wycięcie) szyjki macicy - operacja polegająca na wycięciu fragmentu szyjki macicy w kształcie stożka, wykonywana niekiedy w przypadkach stwierdzenia nieprawidłowych komórek...


Erytrocyt - ...(gr. erythros czerwony, kytos komórka), krwinka czerwona, czerwone ciałko krwi – jeden z podstawowych morfotycznych składników krwi. Głównym zadaniem erytrocytów jest przenoszenie...


Krwinka czerwona - ...(gr. erythros czerwony, kytos komórka), krwinka czerwona, czerwone ciałko krwi – jeden z podstawowych morfotycznych składników krwi. Głównym zadaniem erytrocytów jest przenoszenie...


Plemnik - ...Plemnik - męska komórka rozrodcza...


Erytroblast - ...(gr. erythros czerwony, blastos zawiązek) to komórka macierzysta czerwonej krwinki krwi, to jest erytrocytu. Erytroblasty licznie występują w narządach krwiotwórczych, które u...


Trombocyt - ...podłużna komórka pozbawiona jądra odgrywająca u większości kręgowców istotną rolę w procesach krzepnięcia krwi. U człowieka podobną funkcję pełnią płytki krwi, które...


Czerwone ciałko krwi - ...(gr. erythros czerwony, kytos komórka), krwinka czerwona, czerwone ciałko krwi – jeden z podstawowych morfotycznych składników krwi. Głównym zadaniem erytrocytów jest przenoszenie...


Adipocyt - ...Adipocyt - komórka tłuszczowa, syntetyzująca i magazynująca tłuszcze proste (trójglicerydy)...


Chromosomy -


Grasica - ...przegrodami łącznotkankowymi. Jednym z jej hormonów jest tymozyna. Głównymi komórkami grasicy są limfocyty (tymocyty) i komórki nabłonkowe. Grasica powiększa się do 2 roku...


Trójjodotyronina - ...do prawidłowego funkcjonowania organizmu, ich działanie ujawnia się we wszystkich komórkach organizmu i jest szczególnie ważne w okresie rozwoju ośrodkowego układu nerwowego oraz dla...


Cukrzyca - ...tkanek na insulinę. Hormon polipeptydowy - insulina - jest syntetyzowany w komórkach beta wysp Langerhansa w trzustce i jest niezbędny dla prawidłowego wykorzystaniu glukozy w...


T3 - ...do prawidłowego funkcjonowania organizmu, ich działanie ujawnia się we wszystkich komórkach organizmu i jest szczególnie ważne w okresie rozwoju ośrodkowego układu nerwowego oraz dla...


CYFRA 21-1 (marker procesów degeneracji, 1 Marker niedrobnokomórkowego raka oskrzeli, płuc) - Markery nowotworowe


Rak podstawnokomórkowy -


Rak wątrobowokomórkowy -


Choroba Hortona, olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnic -


Szpik kostny -


T4 -


Szczepionki DNA -


Nowotwory skóry -


Testosteron -


Przeciwciało -


Sok żołądkowy -


Zespół wątrobowo-płucny -


Narządy limfoidalne -


Transformacja nowotworowa -


Zapłodnienie -


Uczulenie -


Toczeń rumieniowaty układowy -


Tyroksyna -


Tężec -


Pęcherzyk -


Leptyna -


Choroby autoimmunologiczne -


Chemioterapia -


Autoagresja komórek -


Antybiotyki -


Astma oskrzelowa -


Cukrzyca typu 1 -


Cholesterol -


Insulina -


Cytologia -


Immunologia -


Krew -


Gonadotropina kosmówkowa -


Gonada -


Padaczka - ...na nadmiernych i gwałtownych, samorzutnych wyładowaniach bioelektrycznych w komórkach nerwowych. Padaczka jest powszechną chorobą, dotkniętych jest nią ok. 1% ludzi w Polsce (ok...


Neuron - ...i akson, za pomocą których połączone są z innymi neuronami. Połączenie między komórkami nerwowymi zwane jest...


Układ limfatyczny - ...zamiast wędrować do węzłów chłonnych, wnikają w inne tkanki np. gromadzą się w komórkach tłuszczowych. Tak więc sprawny układ limfatyczny pomaga w usuwaniu toksyn z komórek...


Wirusy - ...żywych komórek. Wirusy wykorzystują do namnażania aparat kopiujący zawarty w komórkach. Zawierają materiał genetyczny w postaci RNA (retrowirusy) lub DNA, wykazują jednak zarówno...


Ekspresja receptorów - ...określonych receptorów (np. szczególnych białek) w komórkach nowotworowych lub na ich...


Wirus zapalenia wątroby typu B - ...HBV w dużych mianach występuje we krwi i w wątrobie. Replikacja przebiega w głównie komórkach wątroby (w niewielkim stopniu prawdopodobnie także w limfocytach) – stąd schorzenia jakie...


Nadnercze - ...i siatkowatej. Kora wytwarza hormony: * glukokortykoidy (syntetyzowane w komórkach warstwy siatkowatej i pasmowatej), z których najważniejszy jest kortyzol, *...


Drogi żółciowe wewnątrzwątrobowe - ...przewodziki międzyzrazikowe (łac. ductuli interlobulares). Żółć jest produkowana w komórkach wątroby - hepatocytach. Przewodziki międzyzrazikowe łączą się w przewodziki żółciowe...


Metabolizm - ...przemian biochemicznych i towarzyszących im przemian energii, zachodzących w komórkach żywych organizmów i stanowiących podłoże wszelkich zjawisk biologicznych. Na metabolizm...


Epilepsja - ...na nadmiernych i gwałtownych, samorzutnych wyładowaniach bioelektrycznych w komórkach nerwowych. Padaczka jest powszechną chorobą, dotkniętych jest nią ok. 1% ludzi w Polsce (ok...


Białe ciałka krwi - ...ciałka krwi - (gr. leukos = biały + kytos = komórka). Leukocyty, białe ciałka krwi. Bezbarwne, jądrzaste elementy morfotyczne krwi, zróżnicowane na granulocyty (kwasochłonne...


Estradiol - ...Rozwój i dojrzewanie pęcherzyków jajnikowych, synteza receptorów dla LH i FSH w komórkach pęcherzyków. * Gruczoły sutkowe - rozrost podścieliska (tkanki łącznej włóknistej i...


HBV - ...HBV w dużych mianach występuje we krwi i w wątrobie. Replikacja przebiega w głównie komórkach wątroby (w niewielkim stopniu prawdopodobnie także w limfocytach) – stąd schorzenia jakie...


Zespół ogólnoustrojowej reakcji zapalnej (SIRS) -


SIRS -


Chromosom -


Sferocytoza wrodzona -


Cytologia moczu -


Protoonkogeny -


Posocznica -


Sepsa -


Lecytyna -


Alkaloidy -


Nadwrażliwość -


Osocze krwi -


Wstrząs -


Aminotransferaza alaninowa (ALAT, SGPT) - Chemia kliniczna


Tkanka łączna -


Androgen -


powrót