Słownik medyczny

Komórki glejowe

Komórki glejowe - to komórki podporowe układu nerwowego o różnorodnych kształtach. Komórki glejowe budują osłonki neuronów, pośredniczą w odżywianiu neuronów i produkcji płynu mózgowo-rdzeniowego.

Powiązane podstrony

Komórki glejowe - Komórki glejowe - to Komórki podporowe układu nerwowego o różnorodnych kształtach. Komórki glejowe budują osłonki neuronów, pośredniczą w odżywianiu neuronów i produkcji płynu mózgowo-rdzeniowego.


Komórka -


Komórka jajowa (jajeczko) -


Błona komórkowa -


Przeciwciała przeciw komórkom Leydig'a jąder - Autoimmunologia


Przeciwciała przeciw komórkom okladzinowym żoładka (APCA) - Autoimmunologia


Cytologia moczu (badanie cytologiczne osadu komórkowego moczu)


Przeciwciała przeciw komórkom mózgowym IgA / IgG / IgM - Autoimmunologia


Padaczka -


Epilepsja -


Szczepionki DNA - ...(zazwyczaj domięśniowo) prowadzi do ekspresji genów, które zawiera. W wyniku tego komórki człowieka produkują białka, na które reaguje układ odpornościowy, jak w przypadku zwykłego...


Leptyna - ...stymulatorem apetytu. Białko zbudowane z 146 aminokwasów Wydzielane głównie przez komórki tłuszczowe (adipocyty). Należy do rodziny helikalnych cytokin klasy I. Wpływa na poziom LH, FSH...


Szpik kostny - ...Elementy siateczki, tworzą na kształt sieci, w której oczkach zawieszają się komórki występujące w szpiku: * osteoblasty * osteoklasty * erytroblasty *...


Sok żołądkowy - ...błony śluzowej żołądka zachodzi odruchowe i bezpośrednie oddziaływanie na komórki dokrewne G znajdujące sie w błonie śluzowej żołądka. Wydzielają one do krwi gastrynę, która...


Przeciwciało - ...albo immunoglobulinami nazywa się specyficzny rodzaj białek wydzielanych przez komórki plazmatyczne (czyli pobudzone limfocyty B) w przebiegu odpowiedzi immunologicznej typu humoralnego...


Krwinka czerwona - ...nowe erytrocyty, które stopniowo zastępują te, które uległy rozpadowi. Wszystkie komórki krwi są wytwarzane w szpiku kostnym, gąbczastej tkance znajdującej się wewnątrz kości w...


Narządy limfoidalne - ...limfoidalne - W narządach tych powstają i funkcjonują komórki układu immunologicznego, przeciwciała oraz mediatory. Dzielą się na narządy centralne i obwodowe. Narządy limfoidalne...


Nowotwory skóry - ...zwanej epidermą, czyli naskórkiem. Skóra podlega ciągłej przemianie, w której komórki pochodzące z warstwy podstawnej przemieszczają się do góry zastępując obumarłe komórki...


T3 - ...(T3) - hormon wytwarzany przez komórki pęcherzyków tarczycy, magazynowany w postaci tyreoglobuliny i wydzielany do krwioobiegu. Trójjodotyronina jest u człowieka głównym...


Tyroksyna - ...do produkcji tyroksyny jest aminokwas - tyrozyna. Produkowany i magazynowany przez komórki pęcherzykowe tarczycy. Tyroksyna pobudza procesy utleniania w tkankach, pobudza rozpad...


Zapłodnienie - ...Zapłodnienie - połączenie się komórki jajowej i plemnika...


Zespół wątrobowo-płucny - ...rozszerzenia naczyń płucnych uważa się wzmożone wydzielanie tlenku azotu przez komórki ich śródbłonka. Mechanizm nasilający ten efekt nie jest...


Transformacja nowotworowa - ...przekształcenie prawidłowej komórki w komórkę nowotworową...


Uczulenie - ...je przez rozpuszczenie, zlepianie lub wytrącanie. Produkowane są przez specjalne komórki immunologicznie kompetentne, czyli zdolne do wytwarzania przeciwciał. W stanie alergii pierwsze...


Krew - ...o krwinki czerwone (erytrocyty) - norma: 4,5-5,5 mln/mm3. Jako jedyne komórki organizmu człowieka nie posiadają jądra komórkowego. o krwinki białe (leukocyty)...


Testosteron - ...męski steroidowy hormon płciowy należący do androgenów. Jest produkowany przez komórki śródmiąższowe Leydiga w jądrach, a także w niewielkich ilościach przez korę nadnerczy...


Toczeń rumieniowaty układowy - ...Erythematosus) - choroba autoimmunologiczna. System odpornościowy uszkadza tkanki oraz komórki własnego organizmu. Dochodzi do uszkodzenia skóry, stawów, nerek, serca, płuc, mózgu. Objawami...


Trójjodotyronina - ...(T3) - hormon wytwarzany przez komórki pęcherzyków tarczycy, magazynowany w postaci tyreoglobuliny i wydzielany do krwioobiegu. Trójjodotyronina jest u człowieka głównym...


T4 - ...do produkcji tyroksyny jest aminokwas - tyrozyna. Produkowany i magazynowany przez komórki pęcherzykowe tarczycy. Tyroksyna pobudza procesy utleniania w tkankach, pobudza rozpad tłuszczów...


Tężec - ...tetanolizynę i fibrynolizynę. Tetanospazmina jest neurotoksyną atakującą komórki nerwowe. Wiążąc się z obwodowym neuronem ruchowym, wnika do aksonu i stąd przenosi się do...


Chemioterapia - ...(np. erlotynib, imatinib) i przeciwciała monoklonalne. Chemioterapia zabija głównie komórki dzielące się, stąd oprócz komórek nowotworowych zabija również prawidłowe komórki...


Cholesterol - ...chemiczny, alkohol z grupy steroidów. Jego pochodne występują w błonie każdej komórki zwierzęcej, działając na nią stabilizująco i decydując o wielu jej własnościach. Jest także...


Chromosomy - ...genetyczne informacje, konieczne do rozwoju i utworzenia tkanek organizmu. Poszczególne komórki ludzkiego organizmu (poza plemnikiem i komórką jajową) zazwyczaj zawierają 23 pary...


Autoagresja komórek - ...W normalnych warunkach kompleksy antygen-przeciwciało są pożerane i trawione przez komórki żerne. Zdarza się jednak, że te kompleksy są deponowane w śródbłonku drobnych naczyń...


Astma oskrzelowa - ...tym biorą udział trzy zasadnicze składniki: alergen, swoiste przeciwciała IgE oraz komórki układu odpornościowego. Najczęstszymi alergenami w astmie oskrzelowej są: roztocza kurzu...


Insulina - ...Langerhansa trzustki, gdzie insulina jest produkowana. Insulina produkowana jest przez komórki β (komórki B) wysp trzustki. Najważniejszym bodźcem do produkcji insuliny jest poposiłkowe...


Antybiotyki - ...Antybiotyki wykazują selektywność toksyczną, co oznacza, że uszkadzają komórki bakteryjne, a nie wpływają w ten sposób na komórki gospodarza, np. ludzkie. W przeciwieństwie...


Cukrzyca - ...Układ odpornościowy człowieka produkuje przeciwciała, które niszczą własne komórki trzustki. Z kolei cukrzyca niezależna od insuliny jest związana z dziedziczeniem i otyłością...


Choroby autoimmunologiczne - ...grupa chorób w patogenezie których układ immunologiczny osoby chorej niszczy własne komórki i tkanki. Są to choroby spowodowane błędami w uzyskiwaniu kompetencji przez limfocyty w...


Gonadotropina kosmówkowa - ...funkcji ciałka żółtego, struktury, która powstaje w jajniku, w miejscu uwolnienia komórki jajowej, a potem podtrzymywanie produkcji progesteronu. Oznaczanie obecności gonadotropiny hCG w...


Cukrzyca typu 1 - ...insuliny na skutek uszkodzenia komórek Beta wysp Langerhansa trzustki. Jedynie te komórki mogą wytwarzać insulinę. Choroba pojawia się najczęściej u dzieci i osób młodych, choć...


Immunologia - ...immunologii jest system immunologiczny i procesy chemiczne i biochemiczne na poziomie komórki czy nawet molekularnym, związane z rozpoznaniem i zwalczaniem patogenu. Procesy te nazywa się...


Gonada - ...to gruczoły płciowe, które spełniają funkcje generatywne, produkując komórki płciowe męskie, bądź żeńskie, a także funkcje wewnątrzwydzielnicze, produkując hormony...


Grasica - ...z jej hormonów jest tymozyna. Głównymi komórkami grasicy są limfocyty (tymocyty) i komórki nabłonkowe. Grasica powiększa się do 2 roku życia, pozostaje duża do okresu dojrzewania, po...


Erytrocyt - ...nowe erytrocyty, które stopniowo zastępują te, które uległy rozpadowi. Wszystkie komórki krwi są wytwarzane w szpiku kostnym, gąbczastej tkance znajdującej się wewnątrz kości w...


Cytologia - ...badanie mikroskopowe pobranego rozmazu zawierające złuszczone komórki nabłonka z tarczy szyjki macicy i kanału szyjki macicy. W czasie badania poszukuje się komórek prawidłowych...


Czerwone ciałko krwi - ...nowe erytrocyty, które stopniowo zastępują te, które uległy rozpadowi. Wszystkie komórki krwi są wytwarzane w szpiku kostnym, gąbczastej tkance znajdującej się wewnątrz kości w...


Rak podstawnokomórkowy -


Rak wątrobowokomórkowy -


CYFRA 21-1 (marker procesów degeneracji, 1 Marker niedrobnokomórkowego raka oskrzeli, płuc) - Markery nowotworowe


Choroba Hortona, olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnic -


Pęcherzyk -


Plemnik -


Jajeczko -


Trombocyt -


Adipocyt -


Erytroblast -


Neuron - ...znajduje się w ośrodkowym układzie nerwowym. Neurony składają się z ciała komórki, jądra komórkowego (interfazowe, z rozpuszczoną chromatyną) oraz neurytów: dendryt i akson, za...


Układ limfatyczny -


Sepsa -


SIRS -


Sferocytoza wrodzona -


Wirus zapalenia wątroby typu B -


Protoonkogeny -


Cytologia moczu -


Chromosom -


Ekspresja receptorów -


Zespół ogólnoustrojowej reakcji zapalnej (SIRS) -


Wirusy -


Posocznica -


Estradiol -


Osocze krwi -


Białe ciałka krwi -


Alkaloidy -


HBV -


Drogi żółciowe wewnątrzwątrobowe -


Lecytyna -


Nadwrażliwość -


Nadnercze -


Metabolizm -


Tkanka łączna - ...dla zwierząt przechodzących dwie fazy gastrulacji i powstaje z mezodermy. Komórki tkanki łącznej wytwarzają dużą ilość substancji międzykomórkowej, która wypełnia...


Androgen - ...jak i w małych stężeniach u kobiet. U mężczyzn androgeny produkowane są przez: komórki Leydiga (śródmiąższowe) znajdujące się w męskich gonadach czyli jądrach część siatkowatą...


Wstrząs -


Aminotransferaza alaninowa (ALAT, SGPT) - Chemia kliniczna


powrót