Słownik medyczny

Kosmówczak

nowotwór wywodzący się z trofoblastu (tkanki, z której podczas ciąży rozwija się łożysko)

Powiązane podstrony

Kosmówczak - nowotwór wywodzący się z trofoblastu (tkanki, z której podczas ciąży rozwija się łożysko)


powrót