Słownik medyczny

Leptyna

Leptyna - produkt genu Ob, hormon polipeptydowy wytwarzany w białej tkance tłuszczowej (podskórnej). Hormon ten zmniejsza apetyt oraz pobudza układ sympatyczny.

Zaburzenia wytwarzania tego hormonu bądź niewrażliwość receptorów dla tego hormonu prowadzi często do nadwagi. Receptory dla leptyny obecne są głównie w podwzgórzu.

Po związaniu leptyny z receptorami w podwzgórzu, neurony przestają wytwarzać neurotransmiter - nauropeptyd Y, który jest stymulatorem apetytu. Białko zbudowane z 146 aminokwasów Wydzielane głównie przez komórki tłuszczowe (adipocyty). Należy do rodziny helikalnych cytokin klasy I. Wpływa na poziom LH, FSH, PRL, GH.

Reguluje proces steroidogenezy w gonadach. Jej poziom wyższy u samic niż u samców. W fazie pęcherzykowej jej stężenie we krwi proporcjonalny do stężenia estradiolu. Leptyna informuje mózg o zasobach energetycznych organizmu i poziom jej we krwi jest proporcjonalny do masy tkanki tłuszczowej. Jest ona sygnałem którego zanik pociąga za sobą nastawienie organizmu na przetrwanie głodu.

Dlatego wtedy organizm rezygnuje z procesów energochłonnych jakimi są reprodukcja, termogeneza, wzrost organizmu itd.

Powiązane podstrony

Leptyna - Leptyna - produkt genu Ob, hormon polipeptydowy wytwarzany w białej tkance tłuszczowej (podskórnej). Hormon ten zmniejsza apetyt oraz pobudza układ sympatyczny. Zaburzenia wytwarzania tego hormonu bądź niewrażliwość receptorów dla tego...


Czynniki otyłości - ...których produkcja jest upośledzona w wyniku mutacji genetycznych należy między innym leptyna i jej receptory. Zwiększenie jej wytwarzania zwrotnie hamuje gromadzenie tłuszczów w adipocytach i...


powrót