Słownik medyczny

Leukocyty

Leukocyty, białe ciałka krwi. Bezbarwne, jądrzaste elementy morfotyczne krwi, zróżnicowane na granulocyty (kwasochłonne, zasadochłonne i obojętnochłonne) i agranulocyty (limfocyty i monocyty).

Kształt białych ciałek krwi jest zmienny: unoszone prądem krwi zachowują postać kulistą, natomiast w zetknięciu ze ścianami naczyń krwionośnych przyjmują postać pełzakowatą. Dzięki zdolności do aktywnego ruchu po stałym podłożu mogą opuszczać naczynia krwionośne, przechodząc przez ich ściany.

Krwinki białe, zwłaszcza granulocyty obojętnochłonne wykazują duże zdolności żerne. Właściwość ta, wynikająca z funkcji obronnych, jest najlepiej widoczna poza układem krążenia, w miejscach objętych infekcją i stanem zapalnym.

Powiązane podstrony

Leukocyty - ...Leukocyty, białe ciałka krwi. Bezbarwne, jądrzaste elementy morfotyczne krwi, zróżnicowane na granulocyty (kwasochłonne, zasadochłonne i obojętnochłonne) i agranulocyty (limfocyty i...


Przeciwciała przeciw cytoplaźmie leukocytów ANCA test przesiewowy - Autoimmunologia


Szpik kostny -


Morfologia krwi – jak odczytać wyniki? - ...Norma: 1,0-4,5 x 109/l  Leukocyty (WBC – White Blood Cell) – wzrost liczby białych krwinek nazywa się leukocytozą...


Białe ciałka krwi - ...ciałka krwi - (gr. leukos = biały + kytos = komórka). Leukocyty, białe ciałka krwi. Bezbarwne, jądrzaste elementy morfotyczne krwi, zróżnicowane na granulocyty (kwasochłonne...


Zespół ogólnoustrojowej reakcji zapalnej (SIRS) -


Koklusz, krztusiec -


Sepsa -


SIRS -


Posocznica -


Ropień wątroby -


Krwinki białe - Leukocyty, białe ciałka krwi . Bezbarwne, jądrzaste elementy morfotyczne krwi, zróżnicowane na granulocyty (kwasochłonne, zasadochłonne i obojętnochłonne) i agranulocyty (limfocyty i monocyty). Kształt białych ciałek krwi jest zmienny: unoszone prądem...


Krew - ...organizmu człowieka nie posiadają jądra komórkowego. o krwinki białe (leukocyty) - norma: 4-9 tys/mm3, o płytki krwi (trombocyty) - norma: 150-350 tys/mm3. Są to...


Trombocyt -


powrót