Słownik medyczny

Międzybłoniak opłucnej

nowotwór złośliwy błony wyścielającej wnętrze klatki piersiowej (tj. opłucnej), najczęściej rozwijający się po narażeniu na azbest

powrót