Słownik medyczny

mGy (miligrej, 10-3 grej)

jednostka pochłoniętej dawki promieniowania w układzie SI

powrót