Słownik medyczny

Mediana (wartość środkowa)

w statystyce wartość cechy w szeregu uporządkowanym, powyżej i poniżej której znajduje się jednakowa liczba obserwacji

powrót