Słownik medyczny

Neurotraumatolog

Neurotraumatolog - lekarz zajmujący się rozpoznawaniem i leczeniem urazów układu nerwowego będąca częścią neurochirurgii.

Ponieważ w zakres zainteresowań neurotraumatologii wchodzą również urazy struktur osłaniających części ośrodkowego układu nerwowego, tj. opon mózgowo-rdzeniowych, czaszki i kręgosłupa, postępowanie w tych przypadkach wymaga często również współpracy chirurgów szczękowo-twarzowych, laryngologów, ortopedów.

powrót