Słownik medyczny

Osobolata

iloczyn uśrednionej liczby osób narażonych w okresie prowadzenia obserwacji i czasu trwania obserwacji

Powiązane podstrony

powrót