Słownik medyczny

Przysadka mózgowa

Przysadka mózgowa - mała (około l cm średnicy), ale bardzo ważna struk­tura, leżąca w linii środkowej czaszki, pod dolną powierzchnią mózgu.

Sprawu­je kontrolę nad wieloma gruczołami za pośrednictwem wydzielania hormonów.

powrót