Słownik medyczny

Protoonkogeny

geny regulujące cykl komórkowy; ich uszkodzenie może prowadzić do rozwoju nowotworu

powrót