Słownik medyczny

Retikulocyt

Retikulocyt niedojrzała postać krwinki czerwonej, powstała z erytroblastu w procesie erytropoezy. Nie posiada jądra. Z retikulocytu powstaje erytrocyt, dojrzała krwinka czerwona. Liczba retikulocytów we krwi pokazuje z jaką szybkością szpik kostny produkuje nowe erytrocyty. Wysoki poziom retikulocytów wskazuje na szybkie odnawianie się krwinek czerwonych w szpiku, np. po krwotoku, w okresie leczenia niedokrwistości z niedoboru żelaza, niedokrwistości hemolitycznej, czyli powstałej wskutek gwałtownego rozpadu krwinek czerwonych.

Powiązane podstrony

Retikulocyt - Retikulocyt niedojrzała postać krwinki czerwonej, powstała z erytroblastu w procesie erytropoezy. Nie posiada jądra. Z Retikulocytu powstaje erytrocyt, dojrzała krwinka czerwona. Liczba Retikulocytów we krwi pokazuje z jaką szybkością...


Retikulocyty - Morfologia
...retikulocyty Badania laboratoryjne można wykonywać: od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00 do 17:30, w soboty...


powrót