Słownik medyczny

Szpiczak mnogi

nowotwór złośliwy z limfocytów B, który niszczy kości

Powiązane podstrony

Szpiczak mnogi - nowotwór złośliwy z limfocytów B, który niszczy kości


Pneumokoki u osób dorosłych - ...choroba nowotworowa Jatrogenna immunosupresja Transplantacja narządów Szpiczak...


Beta2- mikroglobulina (chłoniaki złośliwe, szpiczaki, reakcja odrzucenia przeszczepu) - Markery nowotworowe
...Beta2- mikroglobulina (chłoniaki złośliwe, szpiczaki, reakcja odrzucenia przeszczepu) Badania laboratoryjne można wykonywać: od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00 do 17:30, w...


Polisomnografia - Polisomnografia - Badanie polisomnograficzne stosuje się w celu zapisu zmieniających się parametrów organizmu ludzkiego w czasie snu. Opracowaniem i analizą takich badań zajmuje się polisomnografia. W zależności od spodziewanych zaburzeń...


Objawy nowotworów tarczycy - ...najszybszą konsultację z lekarzem. Należą do nich: obecność pojedynczych, bądź mnogich guzków tarczycy (można je wyczuć podczas samodzielnego badania palcami), chrypka...


Próby wątrobowe - ...do oznaczenia są choroby wątroby, nerek, złe wchłanianie, krwawienia, nowotwory, szpiczak, zespół nerczycowy, oparzenia, anoreksja, przewlekłe stany zapalne, marskość...


Opryszczka, brodawka, kurzajka, mięczak - wirusowe choroby skóry - ...zmiany ustępują samoistnie, jednak należy je leczyć. Brodawki są zwłaszcza przy mnogim występowaniu, szpecące, bolesne, rozprzestrzeniają się i mogą zakazić inne osoby. Brodawki...


Badania prenatalne podczas ciąży - dlaczego warto- - ...wykonywania badania USG wymagają między innymi pacjentki będące w ciąży mnogiej (np. bliźniaczej) lub w ciąży powikłanej cukrzycą, nadciśnieniem i/lub innymi istotnymi dla...


Torbiel jajnika - kiedy i jak leczyć- - ...patologiczna, dotycząca kobiet w każdym wieku. Torbiele mogą być pojedyncze bądź mnogie, zlokalizowane w jednym bądź w obu jajnikach. Torbiel jajnika  jest to workowaty twór...


Czyrak - ...z początku guzka, potem krosty, spowodowane zakażeniem gronkowcowym. W przypadku mnogich czyraków stosuje się termin czyraczność, inaczej zespół Joba (łac. furunculosis). Wystąpienie...


USG położnicze ( do 10 tygodnia ciąży)
...zarodka. Przede wszystkim można określić wiek płodu, ewentualne istnienie ciąży mnogiej oraz wady formujących się narządów. w 6-8 tygodniu ciąży dokonuje się pomiaru...


prof. dr hab. n. med. Iwona Hus - Hematolog,
...chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową leczenie immunomodulujące u chorych na szpiczaka plazmocytowego znaczenie komórek T regulatorowych, NKT oraz limfocytów Th17 w...


AFP - Alfa-fetoproteina - ...jest on podwyższony w przypadku przepukliny rdzeniowej dziecka oraz w przypadku ciąż mnogich, a obniżony w przypadku, gdy płód obciążony jest zespołem...


Ropień wątroby - ...choroba wątroby wywołana przez bakterie ropotwórcze. Ropnie wątroby są zazwyczaj mnogie, pojedyncze zaś najczęściej umiejscowione są w prawym płacie wątroby. Przyczyny: *...


Obturacyjny bezdech senny - co to jest- Diagnoza i leczenie - U każdego zdrowego człowieka podczas snu dochodzi do fizjologicznego spadku napięcia mięśni, co powoduje utratę kontroli nad nimi i niewielkie osłabienie oddychania. Z kolei u osób chorych na OBS występuje...


dr n. med. Cezary Siemianowski - Epileptolog, Neurolog,
Zajmuje się diagnostyką i leczeniem: Padaczki w tym także padaczki lekoopornej Innych neurologicznych stanów napadowych Zaburzeń snu Głowy i migreny Zaburzeń pamięci i zespołów otępiennych (demencji) Dyskopatii i zespołów bólowych...


prof. dr hab. n. med. Marek Kochmański - Kardiolog, Hipertensjolog, Internista,
Zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób: Choroby układu krążenia Choroby wewnętrzne Nadciśnienie tętnicze Zawsze łączył działalność lekarską w szpitalu z ambulatoryjną opieką nad chorymi kardiologicznymi, których leczenie opierał na nowoczesnych...


Bezdech - Bezdech (gr. ------, ang. apnea, łac. apnoe) - zanik przepływu powietrza przez drogi oddechowe (wentylacja płuc). Podczas bezdechu ustaje czynność mięśni oddechowych, a objętość płuc pozostaje niezmienna. Jednak wymiana gazowa,...


powrót