Słownik medyczny

Szpiczak mnogi

nowotwór złośliwy z limfocytów B, który niszczy kości

powrót