Słownik medyczny

Tachykardia

Tachykardia inaczej częstoskurcz (łac. tachycardia) - to przyspieszenie akcji serca powyżej 120 uderzeń na minutę. Tachykardia nie zawsze jest objawem choroby.

Najczęściej akcja serca przyspiesza wskutek zdenerwowania lub wysiłku fizycznego (tachykardia zatokowa). Inne przyczyny tachykardii to między innymi:

* gorączka;
* działanie kofeiny, alkoholu albo nikotyny;
* zażywanie narkotyków, np.: amfetaminy;
* nadczynność tarczycy;
* zawał lub inne postaci choroby niedokrwiennej serca;
* niewydolność oddechowa;
* reakcja anafilaktyczna;
* różne choroby serca;
* niewydolność serca;
* niedokrwistości pokrwotoczne.

Przyspieszona akcja serca występuje również w wielu arytmiach. Tachykardia, której towarzyszy niemiarowa akcja serca, nosi nazwę tachyarytmii.

powrót