Słownik medyczny

Teratogenność

Teratogenność - właściwość teratogenów powodująca wady (potworności) w rozwoju płodu (mają ją np. promieniowanie, wirusy, ksenobiotyki, niektóre lekarstwa).

Działanie teratogenne to działanie toksyczne substancji na zarodek lub płód (śmierć zarodka, zaburzenia czynnościowe, opóźnienie rozwoju, przedwczesne urodzenie).

Czynniki teratogenne dla zwierząt:

* deficyty składników odżywczych: witamin A, D, E, B1, B2, PP, Zn, Mn, Mg, Co, białko
* deficyty lub nadmiary hormonów: insulina

Czynniki teratogenne dla ludzi:

* deficyt kwasu foliowego (wady cewy nerwowej)
* antybiotyki (penicylina, tetracykliny)
* sulfonamidy
* dietylopirokarbonian (DEPC)

Powiązane podstrony

Teratogenność - Teratogenność - właściwość teratogenów powodująca wady (potworności) w rozwoju płodu (mają ją np. promieniowanie, wirusy, ksenobiotyki, niektóre lekarstwa). Działanie teratogenne to działanie toksyczne substancji na zarodek lub płód (śmierć zarodka,...


Toksykologia - ...zmian genetycznych * kancerogenność - powodowanie zmian nowotworowych * teratogenność - powodowanie wad rozwojowych płodu * alergogenność - wywoływanie alergii. Wiedza z...


powrót