Słownik medyczny

Tężyczka

Tężyczka - stan patofizjologiczny, objawiający się nadmiernym skurczem mięśni. Występuje przy hipokalcemii.

Przy znacznej hipokalcemii (Ca2+ < 7 mg/dl) występują parestezje, skurcze mięśni szkieletowych z przewagą zginaczy kończyn górnych i prostowników kończyn dolnych.

Inne objawy, tzw. równoważniki tężyczki to skurcz naczyń wieńcowych skutkujący objawami dusznicy bolesnej, brzusznych (powodujący łac. angina abdominalis), mózgowych (powodujących migreny, zaburzenia świadomości, TIA), obwodowych (rzekomy zespół Raynauda), skurcz głośni (łac. laryngospasmus), oskrzeli, powiek, światłowstręt oraz podwójne widzenie.

Tężyczka może być spowodowana zmniejszeniem ilości zjonizowanego wapnia w surowicy na skutek zasadowicy oraz znaczną hipomagnezemią.

Powiązane podstrony

Tężyczka - Tężyczka - stan patofizjologiczny, objawiający się nadmiernym skurczem mięśni. Występuje przy hipokalcemii. Przy znacznej hipokalcemii (Ca2+ < 7 mg/dl) występują parestezje, skurcze mięśni szkieletowych z przewagą zginaczy kończyn górnych i...


Hipokalcemia - ... Objawy hipokalcemii: * tężyczka * demineralizacja tkanki kostnej: o krzywica o rozmiękanie...


Choroba Addisona - ...(szczególnie u dzieci) * zaburzenia miesiączkowania, amenorrhoea * tężyczka * cierpnięcie kończyn * eozynofilia *...


powrót