Słownik medyczny

Toksykologia

Toksykologia - nauka interdyscyplinarna wyodrębniona z biologii, chemii, medycyny, medycyny weterynaryjnej, farmakologii i innych dziedzin. Dzieli się ją umownie na toksykologię teoretyczną i toksykologię stosowaną.

Nazwa "toksykologia" wywodzi się od greckiego słowa: (toxon) - "łuk" oraz toxicos - substancja którą zatruwano strzały.

Toksykologia zajmuje się badaniem własności czynników toksycznych i negatywnymi skutkami ich oddziaływania na organizm. Takimi własnościami są na przykład:

* toksyczność - bezpośrednie wywoływanie objawów chorobowych
* mutagenność - powodowanie zmian genetycznych
* kancerogenność - powodowanie zmian nowotworowych
* teratogenność - powodowanie wad rozwojowych płodu
* alergogenność - wywoływanie alergii.

Wiedza z dziedziny toksykologii jest powszechnie wykorzystywana przez lekarzy z dziedziny medycyny sądowej, bądź lekarzy weterynarii wyspecjalizowanych w weterynarii sądowej.

Toksykologię dzieli się na:
* toksykologię ogólną - zajmuje się definiowaniem podstawowych pojęć
* toksykologię szczegółową - bada i opisuje trucizny
* toksykologię doświadczalną - opracowuje modele badawcze i zajmuje się śledzeniem losu trucizn w organizmie.

Powiązane podstrony

Toksykologia - Toksykologia - nauka interdyscyplinarna wyodrębniona z biologii, chemii, medycyny, medycyny weterynaryjnej, farmakologii i innych dziedzin. Dzieli się ją umownie na toksykologię teoretyczną i toksykologię stosowaną. Nazwa "Toksykologia" wywodzi się od...


Toksykologia kliniczna - Toksykologia kliniczna - nauka o wpływie substancji trujących na organizm człowieka, ich wykrywaniu i zapobieganiu skutkom ich przyjmowania.


Medycyna sądowa - Medycyna sądowa - rodzaj nauk medycznych zajmujący się zagadnieniami dotyczącymi życia i śmierci w świetle prawa. Jej szczegółowe zainteresowania dzieli się na: tanatologię (nauka o śmierci), toksykologię (zajmuje się zatruciami),...


powrót