Słownik medyczny

Trombocyt

Trombocyt - podłużna komórka pozbawiona jądra odgrywająca u większości kręgowców istotną rolę w procesach krzepnięcia krwi.

U człowieka podobną funkcję pełnią płytki krwi, które jednak nie zawierają jądra komórkowego. Czasem w odniesieniu do ludzi używa się też nazwy płytka Bizzozera.

Są to dyskowate struktury, mniejsze od pozostałych komórkowych składników krwi człowieka, otoczone błoną komórkową fragmenty cytoplazmy megakariocytów. Zawierają szereg ziarnistości odpowiedzialnych za proces inicjacji krzepnięcia, fibrynolizy i skurczu naczyń krwionośnych.

W razie uszkodzenia tkanki, w osoczu rozpoczyna się seria reakcji chemicznych, w wyniku których fibrynogen zostaje przekształcony w cząsteczki fibryny, te zaś zlepiają się, tworząc siateczkę zasklepiającą ranę. W siatce tej więzną następnie erytrocyty i trombocyty - w wyniku czego powstaje skrzep.

Płytki krwi nie przypominają ani białych krwinek (leukocytów), ani czerwonych krwinek (erytrocytów). Norma płytek krwi u (dorosłego) człowieka wynosi 150-400 tys./mm krwi. Niedobór płytek krwi to trombocytopenia, ich nadmiar to trombocytoza.

Powiązane podstrony

Trombocyt - Trombocyt - podłużna komórka pozbawiona jądra odgrywająca u większości kręgowców istotną rolę w procesach krzepnięcia krwi. U człowieka podobną funkcję pełnią płytki krwi, które jednak nie zawierają jądra komórkowego. Czasem...


Małopłytkowość krwi - leczenie - ...wpływając negatywnie na ich dojrzewanie, co powoduje zmniejszoną produkcję trombocytów. Jednak u połowy pacjentów z ITP nie stwierdza się obecności swoistych...


Śledziona - ...jest miejscem usuwania defektywnych lub "starych" erytrocytów, krwinek białych oraz trombocytów. W życiu płodowym jest miejscem namnażania erytrocytów. Śledziona może magazynować pewną...


Wybroczyny - ...ramionach przypominających cienkie czerwone linie. Wybroczyny mogą też być objawem trombocytopenii (niskiej liczby płytek krwi) i innych zaburzeń krzepnięcia. Jeśli pojawiają sie podczas...


Krzepnięcie krwi - ...ciągłości skóry. Przebieg całego procesu jest następujący: Płytki krwi (trombocyty) tworzą w miejscu przerwania ciągłości naczynia tzw. czop płytkowy, na skutek zlepiania się...


Szpik kostny - ...jest miejscem powstawania elementów morfotycznych krwi, takich jak erytrocyt, leukocyt, trombocyt. U dziecka szpik kostny czerwony wypełnia wszystkie kości. Z biegiem czasu jego ilość zanika...


Morfologia krwi - jak odczytać wyniki- - ...Norma: 0-0,8 x 109/l Trombocyty (PLT; płytki krwi) - z nadpłytkowością ma się do czynienia w przypadku przewlekłych...


Skaza krwotoczna - ...na: 1. skazy naczyniowe, 2. skazy płytkowe - wynikają z niedoboru płytek krwi (trombocytów) 3. skazy osoczowe - obejmujące zaburzenia w układzie krzepnięcia krwi i fibrynolizy...


Krew - ...o krwinki białe (leukocyty) - norma: 4-9 tys/mm3, o płytki krwi (trombocyty) - norma: 150-350 tys/mm3. Są to fragmenty ich komórkowych prekursorów czyli megakariocytów. ...


powrót

<