Słownik medyczny

Umieralność

liczba zgonów na daną chorobę na 100 tysięcy obserwowanej populacji w ciągu roku

powrót