Słownik medyczny

Wstrząs

Wstrząs to stan kliniczny, w którym na skutek dysproporcji między zapotrzebowaniem a dowozem odpowiedniej ilości tlenu do komórek organizmu dochodzi do upośledzenia funkcji i niewydolności ważnych dla życia narządów.

Rodzaje wstrząsu :

* wstrząs hipowolemiczny - spowodowany względnym lub bezwzględnym obniżeniem objętości krwi krążącej. Najczęściej spowodowany jest masywnym krwawieniem (urazy) lub utratą płynu pozakomórkowego (oparzenia). Do tej grupy należą również wstrząs anafilaktyczny, spowodowany zależną od immunoglobuliny E reakcją alergiczną, i historycznie już wyróżniane wstrząsy neurogenny czy urazowy;

* wstrząs kardiogenny - spowodowany niewydolnością mięśnia sercowego, na przykład zawałem. Jego przyczyną mogą być także inne wady serca i arytmie. * wstrząs septyczny - uwarunkowany wieloczynnikowo, spowodowany uszkodzeniem przez cytokiny prozapalne wielu narządów, rozsiane wykrzepianie śródnaczyniowe i wywołane tym zaburzenia metaboliczne;

Powiązane podstrony

Wstrząs - Wstrząs to stan kliniczny, w którym na skutek dysproporcji między zapotrzebowaniem a dowozem odpowiedniej ilości tlenu do komórek organizmu dochodzi do upośledzenia funkcji i niewydolności ważnych dla życia narządów. Rodzaje...


Alergolog -

...i obrzękiem krtani. Zagrażającą życiu postacią reakcji alergicznej organizmu jest wstrząs anafilaktyczny, objawiający się niewydolnością oddechową i zaburzeniem układu krążenia...


Ból brzucha z prawej strony - ...aorty brzusznej. Jeśli dojdzie do pęknięcia tętniaka, wówczas następuje wstrząs krwotoczny i bezpośrednie zagrożenie życia pacjenta. Sprawa wymaga jak najszybszej interwencji...


Alergolog - ...i obrzękiem krtani. Zagrażającą życiu postacią reakcji alergicznej organizmu jest wstrząs anafilaktyczny, objawiający się niewydolnością oddechową i zaburzeniem układu krążenia...


Alergia - ...objawiać łagodnie, jak w przypadku kataru czy łzawienia, aż po zagrażający życiu wstrząs anafilaktyczny i śmierć. Termin alergia został użyty pierwotnie przez Clemensa Petera Freiherr...


Antybiotyki - kiedy stosować, a kiedy unikać - ...jest penicylina, której zastosowanie u pacjenta uczulonego może doprowadzić do wstrząsu i być tragiczne w skutkach. Ponadto niektóre rodzaje antybiotyków nie mogą być...


Leczenie zapalenia dróg żółciowych - ...dojść do zaburzeń świadomości, spadku ciśnienia tętniczego, a nawet do rozwoju wstrząsu septycznego. Z kolei, w postaci przewlekłej, obserwuje się stany podgorączkowe, utratę...


Masaż leczniczy kręgosłupa - ...leczniczym, to: rozcieranie, rolowanie,  głaskanie, ugniatanie i wibracja bądź wstrząsanie. Pacjent na początku terapii zwykle odczuwa tzw. bóle początkowe, będące wynikiem...


Alergie pokarmowe na wakacjach - ...brzucha, wymiotami). W skrajnych przypadkach może przyczynić się nawet do wstrząsu anafilaktycznego. Każdy organizm reaguje na alergeny indywidualnie, ten sam pokarm może wywołać...


Ból brzucha z lewej strony - ...(chirurga naczyniowego), ponieważ w razie pęknięcia tętniaka, może dojść do wstrząsu krwotocznego, co jest równoznaczne z zagrożeniem życia. - bardzo silny ból o...


Wybroczyny - ...z gorączką, mogą być oznaką posocznicy (rozsiewu bakteryjnego we krwi, ze wstrząsem), zwłaszcza meningokokowej (związaną z zapaleniem opon mózgowych). Obecność wybroczyn u...


lekarz Dariusz Winek - Kardiolog,
...w stanie zagrożenia życia (zawały serca, groźne zaburzenia rytmu serca, bloki serca, wstrząs, obrzęk płuc) nadciśnienie tętnicze choroba wieńcowa arytmie komorowe i...


Przyczyny alergii - ...W skrajnych przypadkach mogą również przyczynić się do wystąpienia wstrząsu anafilaktycznego. Każdy organizm reaguje na alergeny indywidualnie. Zwykle uczulają produkty...


Anafilaksja - ...anafilaksji jest różna. Od średnio-ciężkiej pokrzywki czy obrzęku aż do wstrząsu anafilaktycznego, czyli głębokich zaburzeń: niewydolności krążenia i oddychania, co może...


Krwotok - ...Nagłe krwotoki, pociągające za sobą szybką utratę krwi, mogą doprowadzić do wstrząsu krwotocznego, a nawet...


Leczenie i rehabilitacja - Łokieć tenisisty - ...pacjenta na rehabilitację. Masaże i takie formy terapii jak ultradźwięki, czy elektrowstrząsy zwykle dają zadowalające efekty leczenia. Ponadto pacjent musi współpracować z lekarzem...


prof. dr hab. n.med. Michał Pirożyński - Pulmonolog, Alergolog,
...sienny Sarkoidoza Alergie pokarmowe Alergie skórne Atopowe zapalenie skóry Wstrząs anafilaktyczny Szczególnie interesuje się: Terapią inhalacyjną Rozwojem nowych...


powrót