Słownik medyczny

Żółtaczka hemolityczna

żółtaczka hemolityczna - spowodowana przyczynami przedwątrobowymi, jako skutek zwiększonej produkcji bilirubiny przez wątrobę wynikającej z masywnego rozpadu krwinek czerwonych lub wchłaniania się rozległego krwiaka śródtkankowego.

Powiązane podstrony

Żółtaczka hemolityczna - ...hemolityczna - spowodowana przyczynami przedwątrobowymi, jako skutek zwiększonej produkcji bilirubiny przez wątrobę wynikającej z masywnego rozpadu krwinek czerwonych lub...


Fizjologiczna żółtaczka noworodków -


Żółtaczka - Żółtaczka (icterus) - zażółcenie skóry, błon śluzowych i białkówki oczu wskutek nagromadzenia się bilirubiny w surowicy krwi i tkankach organizmu. Do głównych objawów należą: żółte zabarwienie białkówki oka, skóry (widoczne...


Żółtaczka miąższowa - Żółtaczka miąższowa - spowodowana przyczynami wewnątrzwątrobowymi jako wynik upośledzenia wnikania bilirubiny do wątroby i sprzęgania jej z glukuronianem lub jej wydzielania do żółci (uszkodzenie toksyczne wątroby, wirusowe zapalenie wątroby, marskość...


Żółtaczka mechaniczna -


Zespół Gilberta -


Wirus zapalenia wątroby typu B -


HBV -


Sferocytoza wrodzona - ...łac. anaemia microspherocytica congenita) – najczęstsza wrodzona niedokrwistość hemolityczna w Europie Północnej. Wywołana jest mutacjami w genach kodujących białka błony komórkowej...


Kamień żółciowy -


Wirus zapalenia wątroby typu E -


Żółta febra -


HEV -


Wirus zapalenia wątroby typu A -


HAV -


Wirus zapalenia wątroby typu C -


HCV -


Zespół Dubina-Johnsona -


Zespół Criglera-Najjara -


Retikulocyt -


WZW -


Wirusowe zapalenie wątroby -


Bilirubina -


Ropień wątroby -


powrót