Słownik medyczny

Autoagresja komórek

Autoagresja komórek - zjawisko polegające na zaistnieniu odpowiedzi układu immunologicznego skierowanej przeciwko własnym, prawidłowym komórkom organizmu (tzw. reakcja autoimmunologiczna).

Organizm wytwarza przeciwciała skierowane przeciwko własnym komórkom, tkankom i niszczy je. Normalnie organizm wytwarza przeciwciała przeciw antygenom wnikającym z zewnątrz. Autoimmunizacja jest istotnym czynnikiem biorącym udział w powstawaniu i rozwoju następujących schorzeń:

  • niedokrwistość złośliwa
  • niektóre zapalenia tarczycy i inne schorzenia tego narządu (choroba Gravesa-Basedowa, choroba Hashimoto)
  • przedwczesna menopauza
  • układowe choroby tkanki łącznej (np. reumatoidalne zapalenie stawów)
  • zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa)
  • niepłodność męska spowodowana obecnością autoantygenów prowadzących do zlepiania plemników.

Inna grupa schorzeń związana jest z humoralną odpowiedzią immnologiczną, która polega na powstawaniu przeciwciał skierowanych przeciw antygenom czynnika chorobotwórczego. W normalnych warunkach kompleksy antygen-przeciwciało są pożerane i trawione przez komórki żerne. Zdarza się jednak, że te kompleksy są deponowane w śródbłonku drobnych naczyń krwionośnych rozmaitych narządów. Owe depozyty immunologiczne inicjują kolejne patologiczne procesy, w których biorą udział komórki żerne, z tym, że to nie tyle zdeponowane kompleksy, lecz tkanka, na której powierzchni się one odłożyły, staje się ofiarą komórek żernych. W ten sposób dochodzi do chorób kompleksów immunologicznych, w których istotną rolę odgrywa także komplement i jego składniki zwane anafilatoksynami. Do chorób z udziałem kompleksów immunologicznych należą kłębuszkowe zapalenie nerek i niektóre choroby drobnych naczyń krwionośnych.

Bywa też, że własne tkanki organizmu, do tej pory tolerowane przez układ immunologiczny, z różnych powodów stają się przedmiotem jego ataku. Autoantygeny albo zmieniają swoją antygenowość, np. w wyniku zetknięcia się z wirusem, albo - nie zmienione - mogą być zaatakowane przez zmienione (zmutowane) limfocyty. Przełamanie tolerancji wobec własnych antygenów prowadzi do chorób z autoagresji. Tak zwana autoimmunizacja to wytwarzanie przez organizm przeciw ciał skierowanych przeciwko własnym komórkom, tkankom i niszczenie ich. Spowodowana niedoborem komórkowych i hormonalnych czynników immunoregulacyjnych oraz wzrostem immunogenności własnych tkanek związanym z zaburzeniami ich metabolizmu. Należą do nich choroby układowe, takie jak reumatoidalne zapalenie stawów i spokrewnione z nim schorzenia, toczeń rumieniowaty, oraz liczne choroby określonych narządów, takie jak: przewlekłe autoimmunologiczne zapalenie wątroby, immunologiczne zapalenie tarczycy, nieswoiste zapalenia jelit, cukrzyca typu 1, stwardnienie rozsiane, pęcherzyca.

Układ immunologiczny może być miejscem toczenia się zapalenia. Do ostrych zapaleń węzłów chłonnych zaliczana jest mononukleoza zakaźna.

Narządy układu immunologicznego: szpik kostny, grasica, śledziona i węzły chłonne, są miejscem powstawania pierwotnych nowotworów. Grasiczak - nowotwór grasicy jest rzadki, znacznie częstsza jest ziarnica złośliwa (choroba Hodgkina) i chłoniaki nie-hodgkinowskie, w tym przewlekła białaczka limfatyczna.

Powiązane podstrony

Autoagresja komórek - Autoagresja komórek - zjawisko polegające na zaistnieniu odpowiedzi układu immunologicznego skierowanej przeciwko własnym, prawidłowym komórkom organizmu (tzw. reakcja autoimmunologiczna). Organizm wytwarza przeciwciała skierowane przeciwko własnym komórkom, tkankom i niszczy je....


Wskaźnik wymiany komórek - ...wskaźnik opisujący szybkość wymiany starych komórek na nowe...


GCC badanie komórek zwojowych oboje oczu
GCC badanie komórek zwojowych oboje oczu Lekarz wykonujący lek.med. Nowik Kamil dr n.med. Werenowska Małgorzata


Badanie cytologiczne komórek poza plemnikowych
Badanie cytologiczne komórek poza plemnikowych przydatne jest w: diagnostyce przewlekłych stanów zapalnych stercza i dróg nasiennych, diagnostyce niekonwencjonalnych czynników zapaleń układu płciowego, diagnostyce stanów zapalnych narządów płciowych u partnerów seksualnych,...


Cukrzyca typu 1 - ...przyczyną choroby jest uszkodzenie komórek - przez własny układ odpornościowy (autoagresja, stąd również nazwa: cukrzyca autoimmunologiczna). Tempo niszczenia komórek może być...


Posocznica - ...PaCO2 poniżej 4,3 kPa (32 mmHg); * liczba leukocytów we krwi poniżej 4000 komórek w mm3 lub powyżej 12000 komórek w mm3; o lub obecność ponad 10% niedojrzałych...


Reumatoidalne zapalenie stawów - ...zapalny dotyczy błony maziowej stawów, w której powstają nacieki limfocytów i komórek plazmatycznych. Błona ulega pogrubieniu i powoduje ograniczenie ruchomości stawu. W przebiegu...


Sepsa - ...PaCO2 poniżej 4,3 kPa (32 mmHg); * liczba leukocytów we krwi poniżej 4000 komórek w mm3 lub powyżej 12000 komórek w mm3; o lub obecność ponad 10% niedojrzałych...


SIRS - ...PaCO2 poniżej 4,3 kPa (32 mmHg); * liczba leukocytów we krwi poniżej 4000 komórek w mm3 lub powyżej 12000 komórek w mm3; o lub obecność ponad 10% niedojrzałych...


Narządy limfoidalne - ...limfocyty T i limfocyty B. Zaliczamy do nich szpik kostny (bone marrow) - źródło komórek multipotencjalnych róźnicujących sie na komórki linii mieloidalnej i linii limfoidalnej, w...


Napad padaczkowy - ...padaczkowy - skutek gwałtownych wyładowań bioelektrycznych grupy komórek nerwowych, które aktywują określone układy strukturalno-czynnościowe mózgu, czego objawem jest zaburzenie ich...


Sok jelitowy - ...ustrojowy wydzielany przez gruczoły jelita cienkiego, zawierający enzymy pochodzące z komórek złuszczonej błony śluzowej. * amylaza jelitowa * lipaza jelitowa * enterokinaza ...


Neuron - ...(neurocyt + akson) - rodzaj komórek występujących w układzie nerwowym. Najwięcej neuronów znajduje się w ośrodkowym układzie nerwowym. Neurony składają się z ciała komórki...


Padaczka - ...Padaczka nie jest chorobą dziedziczną. Dziedziczny jest niski próg pobudliwości komórek nerwowych mózgu. Czynniki predysponujące do wystąpienia napadów padaczki: 1. urazy mózgu...


Tężec - ...Wiążąc się z obwodowym neuronem ruchowym, wnika do aksonu i stąd przenosi się do komórek nerwowych pnia mózgu i rdzenia kręgowego. Tetanospazmina wędruje następnie przez synapsę do...


Zespół ogólnoustrojowej reakcji zapalnej (SIRS) - ...PaCO2 poniżej 4,3 kPa (32 mmHg); * liczba leukocytów we krwi poniżej 4000 komórek w mm3 lub powyżej 12000 komórek w mm3; o lub obecność ponad 10% niedojrzałych...


Wybiórcze inhibitory COX-2 - ...wskaźnik opisujący szybkość wymiany starych komórek na nowe...


Rak wątrobowokomórkowy - ...nowotwór złośliwy wywodzący się z komórek wątroby...


Immunosupresja - ...hamowanie procesu wytwarzania przeciwciał i aktywności komórek odpornościowych ...


Wstrząs - ...na skutek dysproporcji między zapotrzebowaniem a dowozem odpowiedniej ilości tlenu do komórek organizmu dochodzi do upośledzenia funkcji i niewydolności ważnych dla życia narządów....


Układ limfatyczny - ...tłuszczowych. Tak więc sprawny układ limfatyczny pomaga w usuwaniu toksyn z komórek tłuszczowych, a wtedy pośrednio zapobiega powiększaniu się cellulitu. Rozpoczynają go...


Testosteron - ...się z receptorami dla hormonów sterydowych znajdujących się w cytoplazmie i jądrze komórek efektorowych. Po połączeniu dochodzi do zmian konformacji, które umożliwiają przyłączenie do...


Marskość wątroby - ...miąższu wątroby, niszczące strukturę narządu. Charakteryzuje się zastępowaniem komórek włóknami tkanki łącznej, które burzą jego prawidłową budowę, doprowadzając do...


Trądzik młodzieńczy - ...Ich powstawanie wiąże się z nadmiernym wytwarzaniem łoju i wzmożonym rogowaceniem komórek przewodu wyprowadzającego gruczołów łojowych skóry. Nakładające się na siebie warstwy...


Szpik kostny - ...* szpik kostny żółty (łac. medulla ossium flava), składający się głównie z komórek tłuszczowych (stąd barwa), którego zawartość wraz z wiekiem każdego osobnika wzrasta. Ten...


Pęcherzyca zwykła - ...wiotkich pęcherzy śródnaskórkowych wskutek akantolizy (utrata przylegania komórek nabłonka). Wraz z pęcherzycą liściastą i pęcherzycą paraneoplastyczną należy do grupy...


Cukrzyca - ...Przyczyna cukrzycy nie jest dokładnie znana, choć znane są pewne fakty. Zniszczenie komórek beta w cukrzycy zależnej od insuliny (IDDM) jest wynikiem procesu zwanego autoimmunizacją. Układ...


Cukrzyca typu 2 - ...Po pewnym czasie jej wydzielanie spada wskutek zniszczenia nadmiernie obciążonych komórek - wysepek Langerhansa. Dokładne przyczyny rozwoju tych zaburzeń nie są jeszcze poznane. Leczenie...


Cytologia - ...z tarczy szyjki macicy i kanału szyjki macicy. W czasie badania poszukuje się komórek prawidłowych, komórek zapalnych, komórek dysplastycznych i komórek nowotworowych. Badanie...


Czerwone ciałko krwi - ...kostnym, gąbczastej tkance znajdującej się wewnątrz kości w procesie erytropoezy z komórek macierzystych erytrocytów, tzw. erytroblastów z prędkością 14000000 na minutę. Krwinki...


Choroba Alzheimera - ...Alzheimera jest najczęstszą przyczyną otępienia. Polega ona na stopniowym zanikaniu komórek mózgowych, powodując pogarszanie ogólnego funkcjonowania człowieka. Nie ma testów...


Chemioterapia - ...monoklonalne. Chemioterapia zabija głównie komórki dzielące się, stąd oprócz komórek nowotworowych zabija również prawidłowe komórki macierzyste organizmu. Ponieważ komórki...


Anafilaksja - ...uwalnianie mediatorów preformowanych i wytwarzanch m.in. histaminy i przeciwciał IgE z komórek tucznych i bazofili, co wzbudza odpowiedź narządów docelowych. Reakcja ta może dotyczyć niemal...


BCC - ...rodzaj nowotworu skóry wywodzącego się z komórek podstawnych (małych okrągłych komórek stanowiących warstwę podstawną...


Krwinka czerwona - ...kostnym, gąbczastej tkance znajdującej się wewnątrz kości w procesie erytropoezy z komórek macierzystych erytrocytów, tzw. erytroblastów z prędkością 14000000 na minutę. Krwinki...


Czynniki otyłości - ...pobierania energii z pożywieniem, poziomem podstawowej przemiany materii, dojrzewaniem komórek tkanki tłuszczowej, aktywnością enzymów odpowiedzialnych za gospodarkę tłuszczową i...


Błona komórkowa - ...lipidowo-białkowa struktura występująca na powierzchni wszystkich żywych komórek i oddzielająca ich wnętrze od środowiska zewnętrznego. Dzięki półprzepuszczalności błony...


Komórka jajowa (jajeczko) - ...w kształcie stożka, wykonywana niekiedy w przypadkach stwierdzenia nieprawidłowych komórek w badaniu...


Krew - ...* Pozostałe składniki o hormony o transportowane do komórek rozpuszczone gazy, substancje odżywcze (cukry, tłuszcze) i witaminy o produkty przemiany...


Epilepsja - ...Padaczka nie jest chorobą dziedziczną. Dziedziczny jest niski próg pobudliwości komórek nerwowych mózgu. Czynniki predysponujące do wystąpienia napadów padaczki: 1. urazy mózgu...


HPV - ...badania cytologicznego, które pozwala na odpowiednio wczesne wykrycie zmienionych komórek. W przypadku obecności zmienionych komórek w preparacie mikroskopowym, wskazane może być...


Jajeczko - ...w kształcie stożka, wykonywana niekiedy w przypadkach stwierdzenia nieprawidłowych komórek w badaniu...


Estradiol - ...tego hormonu powodują brunatne przebarwienie warg sromowych. * Pochwa - dojrzewanie komórek nabłonka pochwy, pobudzenie w nich podziałów komórkowych, zwiększenie złuszczania komórek...


Grypa - ...wirusa osiadają na błonach śluzowych układu oddechowego, następnie wnikają do komórek i zaczynają proliferację czyli namnażanie. Proces ten skutkuje zniszczeniem komórek. Enzym...


Erytrocyt - ...kostnym, gąbczastej tkance znajdującej się wewnątrz kości w procesie erytropoezy z komórek macierzystych erytrocytów, tzw. erytroblastów z prędkością 14000000 na minutę. Krwinki...


Hormon - ...przekaźnik wytwarzany w jednej części organizmu, a wpływający na działanie komórek w innej jego...


Choroby towarzyszące cukrzycy - Cukrzyca jest chorobą bardzo złożoną i przeważnie współistnieją razem z nią inne choroby i powikłania. Cukrzyca i towarzysząca jej przewlekła hiperglikemia często też wywołują inne choroby (wtedy mówimy o powikłaniach...


Pęcherzyk - ...erzyk - pęcherzyk jajnikowy zawierający komórkę jajową i warstwy ota­czających ją komórek...


Osocze krwi - ...osocza, obronę organizmu, a w przypadku głodu są źródłem aminokwasów dla komórek. Osocze krwi daje się łatwo oddzielić od elementów upostaciowanych krwi poprzez...


Rak - ...Stan charakteryzując się niekontrolowanym wzrostem komórek. Nowotwory mogą rozprzestrzeniać się i dawać przerzuty drogą naczyń chłonnych, droga krwionośną lub przez ciągłość na...


Wirusy - ...namnażają się (tak nazywa się kopiowanie wirusów) przez infekowanie żywych komórek. Wirusy wykorzystują do namnażania aparat kopiujący zawarty w komórkach. Zawierają materiał...


Insulinooporność - ...* przyspieszony rozpad insuliny, * wadliwe receptory insulinowe w błonie komórek, na które działa insulina, lub zmniejszona ich gęstość. Przyczyny...


Nowotwór - ...Stan charakteryzując się niekontrolowanym wzrostem komórek. Nowotwory mogą rozprzestrzeniać się i dawać przerzuty drogą naczyń chłonnych, droga krwionośną lub przez...


Choroby autoimmunologiczne - ...zgodności tkankowej (MHC). Efektem takiej dysfunkcji jest atakowanie własnych komórek, uznawanych przez układ odpornościowy za ciała obce. Przykłady chorób autoimmunologicznych : ...


Awitaminoza - ...związane z enzymami biorącymi udział w przemianach metabolicznych organizmu, naprawie komórek, rozmnażaniu. Witaminy dzielimy na rozpuszczalne w tłuszczach i w wodzie. Witaminy rozpuszczalne w...


Insulina - ...efektorowe (miocyty, adipocyty, hepatocyty) zwiększa transport glukozy do wnętrza komórek, co obniża poziom glukozy we krwi.Działanie insuliny podlega homeostatycznej kontroli licznych...


Nadwrażliwość - ...komórkowego, jak i humoralnego, a w krańcowych wypadkach nawet do niszczenia własnych komórek...


Zaburzenia lękowe i nerwicowe - psychiatra czy psychoterapeuta- - Zaburzenia lękowe są poważną chorobą przejawiającą się zaburzeniem normalnego funkcjonowania człowieka w zakresie psychiki, uczuciowości  oraz czynności fizjologicznych organizmu. Różnią się one od pospolitych zakłóceń samopoczucia (które mogą mieć podobne...


Choroba autoimmunologiczna narządowa i układowa - Choroby autoimmunologiczne można podzielić na narządowe i układowe. To znaczy, że część z nich dotyczy  konkretnych organów np. tarczycy, nadnerczy, trzustki, krwinek czerwonych. Inne mogą się uaktywniać tkankach np. toczeń...


Ogórecznik lekarski - Zielone leki - Ogórecznik lekarski  (Borago officinalis) Zastosowanie oraz działanie lecznicze: Współczesna medycyna doceniła lecznicze właściwości skromnie wyglądającego ogórecznika lekarskiego, które zawdzięcza on zawartości wielu substancji korzystnie oddziałujących na organizm....


Cukrzyca insulinozależna i cukrzyca insulinoniezależna - ...czynniki genetyaczne (dziedziczne) oraz nieprawidłowa praca układu odpornościowego (autoagresja). Objawami cukrzycy są m.in.: częstomocz, silne pragnienie, osłabienie, senność...


Cukrzyca insulinozależna i insulinoniezależna - ...czynniki genetyaczne (dziedziczne) oraz nieprawidłowa praca układu odpornościowego (autoagresja). Objawami cukrzycy są m.in.: częstomocz, silne pragnienie, osłabienie, senność...


powrót