Słownik medyczny

Ekspresja receptorów

obecność określonych receptorów (np. szczególnych białek) w komórkach nowotworowych lub na ich powierzchni

Powiązane podstrony

Ekspresja receptorów - ...określonych receptorów (np. szczególnych białek) w komórkach nowotworowych lub na ich...


Cukrzyca a choroba Alzheimera - ...że w mózgu pacjentów z chorobą Alzheimera uległa zmniejszeniu ekspresja genów kodujących białka cyklu sygnalizacyjnego insuliny oraz występuje niższy poziom...


ADHD u osób dorosłych -


Szczepionki DNA -


Przeciwciała przeciw receptorowi TSH (TRAB) - Autoimmunologia


Znieczulenie - ...nieprzyjemnego zabiegu medycznego. W większości przypadków polega na zablokowaniu receptorów bólowych (nocyceptorów) lub przerwaniu przewodzenia we włóknach nerwowych. W zależności...


Leptyna - ...pobudza układ sympatyczny. Zaburzenia wytwarzania tego hormonu bądź niewrażliwość receptorów dla tego hormonu prowadzi często do nadwagi. Receptory dla leptyny obecne są głównie w...


Estradiol - ...jajowodów * Jajnik - Rozwój i dojrzewanie pęcherzyków jajnikowych, synteza receptorów dla LH i FSH w komórkach pęcherzyków. * Gruczoły sutkowe - rozrost podścieliska (tkanki...


Miastenia - ...skierowanych przeciwko własnym receptorom. Wynikiem tego jest spadek ilości receptorów w obrębie...


powrót