Słownik medyczny

Ekspresja receptorów

obecność określonych receptorów (np. szczególnych białek) w komórkach nowotworowych lub na ich powierzchni

Powiązane podstrony

Ekspresja receptorów - ...określonych receptorów (np. szczególnych białek) w komórkach nowotworowych lub na ich...


Przeciwciała przeciw receptorowi TSH (TRAB) - Autoimmunologia
Przeciwciała przeciw receptorowi TSH (TRAB) Badania laboratoryjne można wykonywać: od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00 do 17:30, w soboty 08:00-11:30.


Cukrzyca a choroba Alzheimera - ...że w mózgu pacjentów z chorobą Alzheimera uległa zmniejszeniu ekspresja genów kodujących białka cyklu sygnalizacyjnego insuliny oraz występuje niższy poziom...


Znieczulenie - ...nieprzyjemnego zabiegu medycznego. W większości przypadków polega na zablokowaniu receptorów bólowych (nocyceptorów) lub przerwaniu przewodzenia we włóknach nerwowych. W zależności...


Miastenia - ...skierowanych przeciwko własnym receptorom. Wynikiem tego jest spadek ilości receptorów w obrębie...


Estradiol - ...jajowodów * Jajnik - Rozwój i dojrzewanie pęcherzyków jajnikowych, synteza receptorów dla LH i FSH w komórkach pęcherzyków. * Gruczoły sutkowe - rozrost podścieliska (tkanki...


Leptyna - ...pobudza układ sympatyczny. Zaburzenia wytwarzania tego hormonu bądź niewrażliwość receptorów dla tego hormonu prowadzi często do nadwagi. Receptory dla leptyny obecne są głównie w...


ADHD u osób dorosłych - Jeszcze niedawno uważano ADHD za wyłączny problem dzieci i dorastającej młodzieży. Okazuje się jednak, że to zaburzenie może dotyczyć także osób dorosłych. Ten fakt, prawie wyłącznie , znany jest bardzo niewielkiej...


Szczepionki DNA - Szczepionki DNA to zazwyczaj koliste plazmidy, które zawierają geny kodujące antygeny konkretnych patogenów, przeciwko którym chcemy uzyskać odporność. Taki materiał, wszczepiony do ciała pacjenta (zazwyczaj domięśniowo) prowadzi do ekspresji genów,...


powrót