Słownik medyczny

Ekspresja receptorów

obecność określonych receptorów (np. szczególnych białek) w komórkach nowotworowych lub na ich powierzchni

powrót