Słownik medyczny

Glikemia

Glikemia - to medyczne określenie stężenia glukozy we krwi. Glikemia jest wyrażana w mmol/l lub mg/dl (czyli mg%). Celem przeliczenia wartości glikemii z jednych jednostek na drugie stosuje się przelicznik: 1 mmol/l = 18,1 mg/dl

Powiązane podstrony

Glikemia - Glikemia - to medyczne określenie stężenia glukozy we krwi. Glikemia jest wyrażana w mmol/l lub mg/dl (czyli mg%). Celem przeliczenia wartości glikemii z jednych jednostek na drugie stosuje się przelicznik:...


Hiperglikemia - ...zwiększone stężenie glukozy we krwi spowodowane nieprawidłowym wydzielaniem insuliny. Prawidłowe stężenie glukozy we krwi : * glikemia na czczo: 3,4-5,5 mmol/l (60-99...


Hipoglikemia - ...(inaczej niedocukrzenie) stan, w którym ilość glukozy we krwi (poza żyłą wrotną) spada poniżej normy. Pełnoobjawowa hipoglikemia występuje zwykle przy stężeniu poniżej 2,2...


Stężenie glukozy we krwi - ...związek między nimi określany jest wzorem [mmol/l] x 18 = mg%. I tak prawidłowa glikemia na czczo to 60-99 mg/dl (3,4-5,5 mmol/l), w 2 godzinie testu doustnego obciążenia glukozą...


Czynniki pośredniczące we wpływie depresji na wystąpienie i przebieg cukrzycy - ...i kontroli cukrzycy, takich jak: zaburzenia gospodarki węglowodanowej (początkowo hipoglikemia, a przy dłuższym stosowaniu hiperglikemia), wzrost masy ciała związany ze wzrostem apetytu...


Hemoglobina glikowana a leczenie cukrzycy - Związek HbA1c jest istotnym wskaźnikiem długoterminowego stężenia glukozy we krwi. Podstawą tego wskaźnika jest proces glikacji, czyli trwałego łączenia się glukozy z wolnymi grupami aminowymi białek, między innymi z hemoglobiną....


Badania na prawo jazdy - Zalecone przez ustawodawcę badania musi wykonać każda osoba starająca się o prawo jazdy. Pod szczególny nadzór bierze się osoby, które mają  wady wzroku lub choroby układu nerwowego. Przeważnie otrzymują prawo...


Cukrzyca a zaburzenia psychiczne - ...przewlekłą o różnorakim przebiegu klinicznym, w której przewlekła hiperglikemia i jej zaburzenia metaboliczne w konsekwencji doprowadzają do uszkodzenia, zaburzeń funkcji i...


Zaburzenia funkcji poznawczych w cukrzycy - ...funkcji poznawczych.   Przyczyną tych zaburzeń może być przewlekła hiperglikemia i wytwarzanie końcowych produktów glikacji, przyczyniających się do uszkodzenia tkanki...


Cukrzyca - ...się hiperglikemią, tj. podwyższonym stężeniem glukozy we krwi. Przewlekła hiperglikemią wiąże się z uszkodzeniem, zaburzeniem czynności i niewydolnością różnych...


Choroby towarzyszące cukrzycy - ...razem z nią inne choroby i powikłania. Cukrzyca i towarzysząca jej przewlekła hiperglikemia często też wywołują inne choroby (wtedy mówimy o powikłaniach cukrzycowych). Często...


Cukrzyca typu 2 - ...Ta postać cukrzycy niejednokrotnie umyka przez wiele lat rozpoznaniu, gdyż hiperglikemia nie jest na tyle wysoka, by wywołać klasyczne objawy cukrzycy. Tym niemniej u chorych w tym czasie...


Choroba Addisona - ...a także łokci, linii zgięciowych dłoni, otoczek sutkowych i blizn * hipoglikemia (szczególnie u dzieci) * zaburzenia miesiączkowania, amenorrhoea * tężyczka *...


Cukrzyca - ...ystania glukozy jest obniżona, co powoduje zwiększenie stężenia glukozy we krwi (hiperglikemia)...


Cukrzyca ciężarnych - ...powoduje wielowodzie, które może prowadzić do przedwczesnego porodu. Znaczna hiperglikemia u matki może doprowadzić do kwasicy u płodu, obumarcia wewnątrzmacicznego bądż wad wrodzonych...


Depresja zwiększa ryzyko i przyspiesza rozwój powikłań cukrzycy - Autorem pracy jest: lek. med. Krzysztof Chabros , specjalista chorób wewnętrznych II stopnia, diabetolog,  w trakcie specjalizacji z hipertensjologii. lek Krzysztof Chabros W badaniach przeprowadzonych na grupie kobiet z cukrzycą...


powrót

<