Słownik medyczny

HBV

Wirus zapalenia wątroby typu B, HBV (ang. Hepatitis B Virus) otoczkowy DNA wirus hepatotropowy i limfotropowy, z rodziny hepadnawirusów. HBV jest przyczyną wirusowego zapalenia wątroby, zwanego kiedyś żółtaczką wszczepienną. Wirus HBV w dużych mianach występuje we krwi i w wątrobie. Replikacja przebiega w głównie komórkach wątroby (w niewielkim stopniu prawdopodobnie także w limfocytach) stąd schorzenia jakie wywołuje są różnymi postaciami zapalenia wątroby.

Możemy wyróżnić:

* zakażenia bezobjawowe, z pełnym wyleczeniem i nabyciem odporności (80%)
* słabo wyrażone zakażenia objawowe z pełnym wyzdrowieniem
* ostre zapalenie wątroby, często z żółtaczką (mały % przypadków!)
* piorunujące zapalenie wątroby z wysoką śmiertelnością (0,1% przypadków)
* różnie wyrażone przewlekłe zapalenia wątroby (z replikacją wirusa), jako niekorzystne zejścia poprzednich rodzajów zakażeń (u dorosłych 7% przypadków, im młodszy wiek zarażenia tym więcej % przypadków przewlekłych)
o zarażenia z wysoką replikacją, bez serokonwersji HBe (HBe+)
o zarażenia z niską replikacją z przeciwciałami AntyHBe (HBe-)
* tzw. nosicielstwo HBs, bez replikacji wirusa i cech zapalenia wątroby, jako następstwo długotrwałego procesu przewlekłego (wskutek integracji wirusa z genami gospodarza)
* późne następstwa: marskość wątroby i jej powikłania (wodobrzusze, encefalopatia wątrobowa, zespół nerkowo-wątrobowy, krwotoki z żylaków przełyku, rak pierwotny wątroby prowadzące ostatecznie do śmierci)
* piorunujące zapalenie wątroby przy nadkażeniu wirusem C lub D.

Okres wylęgania wynosi od 6 tygodni do 6 miesięcy, po którym następuje mniej lub bardziej wyrażona faza ostra.

W 80% przypadków brak jest żółtaczki i objawów, które mogłyby być skojarzone z chorobą wątroby chorzy nie są świadomi, że przeszli zapalenie wątroby. Szczególnie skąpoobjawowe są zarażenia ze słabą odpowiedzią immunologiczną, które najprawdopodobniej przejdą w fazę przewlekłą.

W 90-95% przypadków zakażenie kończy się samoistnym wyleczeniem.

W 10% przypadków chorzy mają typowe, żółtaczkowe objawy i podlegają kilkutygodniowej hospitalizacji i kilkumiesięcznej rekonwalescencji. Taki przebieg zazwyczaj nie pozostawia żadnych skutków ubocznych i daje pełne wyleczenie, bez stanu przewlekłego i nosicielstwa.

W znikomej ilości przypadków (0,1-0,5%) zakażenie rozwija się w nadostre zapalenie wątroby, z masywną martwicą hepatocytów, powodującą niewydolność wątroby (przeżywalność 20-30%). Zapalenie piorunujące może się rozwinąć u przewlekłego nosiciela wskutek nadkażenia wirusem Delta (HDV) lub HCV.

Część zakażeń HBV (5-10%) przechodzi następnie w fazę przewlekłą. Stwierdzono odwrotną korelację pomiędzy wiekiem, w którym pacjent ulegnie zakażeniu, a częstotliwością zakażeń przewlekłych. Największe ryzyko pojawienia się fazy przewlekłej występuje u zakażonych noworodków i dzieci do pierwszego roku życia (70-90%), u dorosłych odsetek ten wynosi 5-10%. Przebieg HBV u dzieci wcześnie zarażonych jest nieco inny niż u dorosłych. U części z nich dochodzi do postępującego zniszczenia wątroby w okresie kilku-kilkunastu lat, u części proces chorobowy jest bardzo skąpy i trwa dziesiątki lat.

W drugim przypadku istnieje większe ryzyko rozwoju raka wątroby bez stadium marskości. Jest to szczególnie typowy przebieg u osób rasy żółtej zarażonych okołoporodowo (rak występuje w okolicach 20-25 roku życia, bez stadium marskości; w typowym przebiegu HBV u osoby zarażonej w życiu dorosłym wystąpienie raka wątroby przypada zazwyczaj na 5-6 dekadę życia, i jest poprzedzone marskością, choć nie jest to żadną regułą). Przewlekłe zakażenie wiąże się z występowaniem marskości wątroby oraz pierwotnego raka wątroby (15-40%).

Po paleniu tytoniu, zakażenie przewlekłe HBV jest drugim, najistotniejszym czynnikiem prowokującym wystąpienie nowotworu.

Powiązane podstrony

HBV - ...zapalenia wątroby typu B, HBV (ang. Hepatitis B Virus) otoczkowy DNA wirus hepatotropowy i limfotropowy, z rodziny hepadnawirusów. HBV jest przyczyną wirusowego zapalenia wątroby...


HBV - DNA ilościowo + lekooporność (YMDD) - Biologia molekularna (PCR)
...HBV - DNA ilościowo + lekooporność (YMDD) Badania laboratoryjne można wykonywać: od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00 do 17:30, w soboty...


HBV - DNA jakościowo + lekooporność (YMDD) - Biologia molekularna (PCR)
HBV - DNA jakościowo + lekooporność (YMDD) Badania laboratoryjne można wykonywać: od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00 do 17:30, w soboty 08:00-11:30.


HBV - DNA ilościowe + jakościowo - Biologia molekularna (PCR)
HBV-DNA ilościowe+jakościowo Badania laboratoryjne można wykonywać: od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00 do 17:30, w soboty 08:00-11:30.


HBV - DNA ilościowe - Biologia molekularna (PCR)
HBV-DNA ilościowe Badania laboratoryjne można wykonywać: od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00 do 17:30, w soboty 08:00-11:30.


Paznokcie - wgłębienia, bruzdy, plamy i inne zmiany - ...z przewlekłym aktywnie zapaleniem wątroby oraz z zakażeniem wirusem HBV i HCV bolesny guz pod paznokciem - może być objawem zakażenia wirusem brodawczaka ludzkiego...


Wirus zapalenia wątroby typu D - ...którym jest HBsAg. Genom otoczony jest: * antygenem powierzchniowym s wirusa HBV, * nukleoproteiną HDAg. Wirus HDV jest prawdopodobnie wirusem roślinnym (wiroidem - -), który...


HDV - ...którym jest HBsAg. Genom otoczony jest: * antygenem powierzchniowym s wirusa HBV, * nukleoproteiną HDAg. Wirus HDV jest prawdopodobnie wirusem roślinnym (wiroidem - -), który...


Wirus zapalenia wątroby typu B - ...zapalenia wątroby typu B, HBV (ang. Hepatitis B Virus) - otoczkowy DNA wirus hepatotropowy i limfotropowy, z rodziny hepadnawirusów. HBV jest przyczyną wirusowego zapalenia wątroby...


Wenerolog -

...wizyt w gabinecie wenerologa są schorzenia spowodowane przez wirusy (HIV, HBV, HTLV, mononukleoza), bakterie (kiła, rzeżączka, chlamydiozy, czerwonka), grzyby (kandydoza...


HCV - ...Wykazuje dużą wrażliwość na środki i metody dezynfekcyjne, większą niż HBV, mniejszą niż HIV. Szacuje się...


Wirus zapalenia wątroby typu C - ...Wykazuje dużą wrażliwość na środki i metody dezynfekcyjne, większą niż HBV, mniejszą niż HIV. Szacuje się...


powrót